BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ve PROJELER

Sofya “St. Kliment Ohridski” Üniversitesi Dil Öğretim Departmanı, adlı iki yıllık Avrupa projesinde ortak olarak yer almaktadırtır. Türkiye'de Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğrenim Merkezi proje koordinatörüdür. Projede ortak olarak Stafilidis Yayınevi (Yunanistan), Sofia Üniversitesi (Bulgaristan) ve Tudomany Dil Okulu (Macaristan) de bulunmaktadır. Amacı, daha önce yapılmış Lingua projelerine ait 6 multimedya ürününün yaygınlaştırılması olan proje, Avrupa Komisyonu’nun mali yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu ürünlerin yaratıcıları, farklı Avrupa ülkelerinden çok sayıda uzmanla uzun süreli işbirliği içinde çalışan Finlandiyalı, İtalyalı, Belçikalı, Yunanistanlı, Macaristanlı, Bulgaristanlı yaratıcı ekipleridir. Ürünler kendi kendine dil eğitimi için tamamen tasarlanmayıp yabancı dil öğrenme sürecinde ilgi ve motivasyonu artırmak için yardımcı araçlardır. “At Every Home” projesiyle ilgili gerçekletirilen çalışmalar ve herhangi bir multimedya ürünü hakkında fazla bilgi edinmek için:

www.ateveryhome.com

Erasmus Programı

2006 yılının Eylül ayından beri Dil Öğretim Departmanı yabancı dil olarak Bulgarca Erasmus Yoğun Dil Kurslarını (EYDK) düzenlemek için yetkilendirilmiştir. Erasmus programı çerçevesinde düzenlenen kurslara Avrupa’nın farklı üniversitelerinden gelen öğrenciler katılmaktadır. Kursun tamamlanmasından sonra bu öğrenciler, Bulgarca Yeterlilik Sertifikası alıp Bulgar üniversitelerde kendilerinin seçtikleri bölümde öğrenim görmek için 6 kredi almaktadırlar. EYDK süresince 90 ders saati içinde öğrencilerin hem çağdaş Buldar dilinin gramer yapısı ve çeşitli anlamsal katmanları hakkında .

Gelecek kursun başlama ve bitiş tarihleri:

  • 9 Ocak – 05 Şubat 2012