BULGARİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

1 SU – Sofya Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi
2 PU – Plovdiv Plovdiv Üniversitesi
3 SWU – Blagoevgrad Güney - Batı Üniversitesi
4 TU – Sofya Sofya Teknik Üniversitesi
5 TU – Sofya Sofya Teknik Üniversitesi (Plovdiv Kampüsü)
6 TU – Gabrovo Gabrovo Teknik Üniversitesi
7 HSCE– Sofya
    Sofya İnşaat Mühendisliği ve Mimarlik Üniversitesi „L. Karavelov“
8 HST – Sofya Sofya Ulaştırma Yüksekokulu
9 UMG – Sofya Sofya Kimya Teknolojileri ve Metalürji Üniversitesi
10 UF – Sofya Sofya Ormancılık Üniversiitesi
11 UCTM – Sofya Sofya Kimya Teknolojileri ve Metalürji Üniversitesi
12 BU – Burgas Burgas Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi
13 AE – Sviştov Sviştov Ekonomi Akademisi
14 UFT – Plovdiv Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesi
15 AU – Plovdiv Plovdiv Ziraat Üniversitesi
16 UNWE - Sofya Sofya Ülke ve Dünya Ekonomi Üniversitesi
17 MU – Pleven Pleven Tıp Üniversitesi
18 MU – Varna Varna Tıp Üniversitesi
20 TrU – Stara Zagora Trakya Üniversitesi
21 AMDA – Plovdiv Plovdiv Müzik ve Dans Sanatları Akademisi
22 NAA – Sofya Sofya Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi
23 NATFA – Sofya Sofya Ulusal Tiyatro ve Film Sanatları Akademisi
24 NA – Varna Varna Deniz Akademisi
25 CTP – Sofya
    Sofya İletişim ve Telekomünikasyon Teknolojileri Yüksekokulu
26 HSCE – Sofya Sofya İnşaat Mühendisliği ve Mimarlik Üniversitesi
27 SULSIT – Sofya
    Sofya Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Yüksekokulu