Bulgaristan Yüksek Öğretim Sistemi

Bulgaristan yüksek öğrenim sistemi orta öğrenim sonrası eğitim sunmaktadır. Bulgaristan Üniversiteleri tarafından verilen eğitim dereceleri aşağıdaki gibidir:

1. Derece – Lisans Derecesi (B.A.; B.Sc.): Öğretim planına göre en az 4 yıllık öğrenimden sonra verilir.

2. Derece – Yüksek Lisans (Master) Derecesi (M.A.; M.Sc.): En az 5 yıllık öğrenimden sonra ya da Lisans Derecesinden sonra en az 1 yıllık eğitimden sonra verilir.

3. Derece – Doktora Derecesi (Ph.D.; D.Sc.): Yüksek Lisans (Master) Derecesinden sonra en az 3 yıllık eğitimden sonra verilir.

En az 3 yıllık yüksekokul mezunları öğrenim gördüğü dalda uzman sayılıp yüksek öğretim diploması almaktadır. Yüksekokul mezunlarına devlet tarafından düzenlenen esaslara göre ve ilgili üniversite yönetmeliğinde belirlenen usul ve şartlar uyarınca lisans öğrenimine devam etme imkanı sunulmaktadır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Bulgaristan’da gördükleri yüksek öğretim derslere devam zorunluluğu bulunan bir eğitim-öğretim türüdür. Yabancı uyruklu öğrencilerin doktora eğitimi, Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki üniversite ile bilim kurumlarında ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğu bulunan ve bulunmayan eğitim olarak türleri olarak iki şekilde yürütülmektedir.

Ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğu bulunan doktora eğitimi, başarılı yüksek lisans (master) öğreniminin ardından en az 3 yıllık bir çalışmayı gerektirir.

Ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğu bulunmayan doktora eğitimi, başarılı yüksek lisans (master) öğreniminin ardından en az 4 yıllık bir çalışmayı gerektirir.

Bulgaristan üniversitelerine başvurmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, mezun oldukları okulun mezuniyet belgesine ve üniversite öncesi öğrenimlerini tamamladıkları ülkede yüksek öğrenim görme hakkına sahip olmaları gerekmektedir.

Doktora eğitimine başvurabilmek için yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Yurtdışındaki üniversitelerde öğrenimlerini tamamlayanlar, görmüş oldukları eğitim, 2000 tarihli ve 69 sayılı

B.C. Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nin usul ve esasları uyarınca tanındıktan sonra doktora eğitimine başvuru olanağı kazanmaktadırlar.