Yüksek öğrenim tanıma işlemi

Bulgaristan dışındaki üniversitelerde tamamlanmış yüksek öğrenim için tanıma işlemi, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nca düzenlenip yürütülmektedir.

Yüksek öğrenimlerinin Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nca tanınmasını talep eden kişiler, bakanlığa aşağıdaki belgeleri sunmalıdır :

1. Başvuru formu;

2. Orta öğretim diploması;

3. İlgili devletin laik yüksek öğretim sisteminin bir kısmı olarak kabul edilen bir öğretim kurumunca verilen yüksek öğrenim diploması ya da bunun gibi bir belgenin aslı ve iki sureti;

4. Diploma ekinin aslı ve iki sureti;

5. Yüksek öğrenim tanıma işlemi ücretinin yatırılmış olduğunu gösteren dekont;

6. Kimlik belgesinin aslı ve sureti;

7. Verilen bilgilerin doğruluğunun ve Bulgaristan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda belirtilmiş, doğru olmayan bilgiler verme ile ilgili cezai sorumluluğun bilindiğine dair beyanname.

Yukarıda belirtilen belgelere ek olarak, tanıma işlemi komisyonunca ilave belgeler talep edilebilir.

Madde 2, 3, 4 ve 5’te belirtilen belgelerin, tasdik, tercüme ve onaylara ilişkin genel usul ve esaslara göre hazırlanmış olmaları gerekmektedir.

Bulgaristan Devlet Üniversitelerinde Eğitim Ücretleri

Bulgaristan devlet üniversitelerinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ve doktora öğrencileri için öğretim ücretleri, her yıl Bakanlar Kurulu’nca belirlenmekte ve öğrenciler öğretim ücretlerini her yarıyıl başında ve iki eşit taksitle ödeyebilmektedirler.

Çifte vatandaşlığa sahip öğrenciler, yabancı uyruklu öğrencilerin Bulgaristan üniversitelerine başvuru ve kabulüne dair yönetmelikte öngörülen esaslara göre kabul edilmeleri durumunda, yabancı uyruklu öğrenciler için belirlenen öğretim ücretinin yarısını ödemektedirler.