Bulgaristan Üniversitelerinde Öğrenim Görecek Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Dil ve Alan/Dal Dersleri Hazırlık Eğitimi

Bulgaristan Cumhuriyeti’nde dil ve alan/dal dersleri hazırlık eğitimi, üniversitelere bağlı birimler olan departmanlarca düzenlenmektedir. Herhangi bir üniversitenin bünyesinde bu birimin bulunmaması halinde, hazırlık eğitimi, Sofya “St. Kliment Ohridski” Üniversitesi’ne bağlı Yabancı Öğrenciler ve Dil Öğretim Departmanı tarafından düzenlenmektedir.

Hazırlık eğitimi, belirli bir eğitim-öğretim programı ve planına göre yürütülmektedir. Öğrencilerin, öğrenim görecekleri alanlarla ilgili gerekli bilgileri edinmelerini amaçlayan dil ve alan/dal dersleri hazırlık eğitimi en az 9 ay sürmekte ve en fazla 10 öğrenciden oluşan gruplar halinde yürütülmektedir.

Dil ve alan/dal dersleri hazırlık eğitimi, öğrencilerin eğitim görecekleri bölümün niteliğine göre iki gruba ayrılmış olan zorunlu dersler alarak yürütülmektedir. Asgari zorunlu dersler aşağıdaki gibidir:

1. Sosyal Bilimler (Hümaniter Bölümler) için:

• Bulgarca – 800 ders saati

2. Geri kalan tüm bölümler için:

  • Bulgarca – 650 ders saati
  • Geri kalan tüm bölümler için – Bulgarca – 650 ders saati;
  • Öğrenim görülecek alana yönelik dersler – 350 ders saati.

Doktora öğrencilerinin Bulgarca hazırlık eğitimi en az 6 ay sürmekte ve en fazla 10 öğrenciden oluşan gruplar halinde yürütülmektedir. Dil ve alan/dal dersleri hazırlık eğitimi, öğrencilerin eğitim görecekleri bölümün niteliğine göre iki gruba ayrılmış olan zorunlu dersler alarak yürütülmektedir. Asgari zorunlu dersler aşağıdaki gibidir:

1. Sosyal Bilimler (Hümaniter Bölümler) için – Bulgarca – 550 ders saati;

2. Geri kalan bütün bölümler için:

  • Bulgarca – 430 ders saati
  • Öğrenim görülecek alana yönelik dersler – 230 ders saati.

Bulgarca hazırlık eğitiminin sonunda sözlü ve yazılı olmak üzere iki kısımdan oluşan ve komisyonca hazırlanıp yürütülen bir sınav yapılmaktadır. Alan/dal dersleri hazırlık eğitiminin sonunda, öğretim planına göre okutulan bütün derslerden sınavlara girilmekte ve sınavlar ilgili komisyonca hazırlanıp yürütülmektedir.

Dil ve alan/dal dersleri hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişilere Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nca onaylanmış olan örnek uyarınca başarı sertifikası verilmektedir.

İleri seviyede Bulgarca bilen kişiler, dil hazırlık eğitimine katılmadan sınavlara girebilmektedirler.