Belgeler

Bulgaristan'da eğitim hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizi arayın: +905544545494

Bulgaristan Üniversitelerinde Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimine Başvurabilmek İçin Gerekli Belgeler:

1. Aday öğrencinin kısa özgeçmişini (CV) ve eğitim görmek istediği üniversite ve bölümleri içeren BAŞVURU FORMU;

2. Lisans ile Yüksek Lisans Öğrenimi ( tam süreli eğitim ) görmek isteyen aday öğrencinin LİSE DİPLOMASININ ÖRNEĞİ ve ekte öğrenim süresince aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren NOT DURUM BELGESİ (TRANSKRİPT);

3. Yetkili kurum tarafından verilen ve aday öğrencinin, üniversite öncesi öğrenimini tamamladığı ülkede yüksek öğrenim görme hakkına sahip olduğunu gösteren ÖĞRENİM GÖRME HAKKI BELGESİ;

4. Tam süreli olmayan eğitim almak isteyen aday öğrencilerin üniversiteye kayıtlı oldukları süre içerisinde almış oldukları dersleri, notlarını ve akademik başarı durumlarını gösteren ÜNİVERSİTE NOT DÖKÜMÜ BELGESİ (AKADEMİK TRANSKRİPT) sunulmalıdır;

5. Başvuru tarihi öncesi son bir ay içinde alınmış ve aday öğrencinin geldiği ülkenin ilgili makamlarınca onaylanmış olan SAĞLIK RAPORU;

6. Aday öğrencinin velisi tarafından verilen ve öğrencinin Bulgaristan Cumhuriyeti’nde eğitimi süresince masraflarını karşılayacağına ilişkin VELİ TAAHHÜTNAMESİ ya da öğrencinin Bulgaristan’daki eğitimi süresince eğitim ve yaşam masraflarını karşılayabilecek maddi olanaklara sahip olduğunu belgeleyen BANKA HESABI BELGESİ;

7. PASAPORT SURETİ;

8. Çifte vatandaşlığa sahip aday öğrenciler için HER İKİ VATANDAŞLIĞI GÖSTEREN BELGELERİN SURETLERİ;

9. 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF;

Madde 2, 3, 4 ve 5’te belirtilen belgeler Bulgarca’ya tercüme edilmiş, tasdik edilmiş ve verildikleri ülke ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasındaki sözleşmelere uygun olarak apostil ile tasdik edilmiş olmalıdırlar. Bu uluslararası sözleşmenin mevcut olmadığı durumlarda, bu belgelerin, tasdik, tercüme ve onaylara ilişkin genel usul ve esaslara göre hazırlanmış olmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli tüm belgelerin başvuru yılının en geç 01 Ekim tarihine kadar Yabancı Öğrenciler ve Dil Öğretim Departmanı’na verilmesi gerekmektedir.

Aday öğrencilerin belgeleri, Bulgaristan’daki ilgili üniversite tarafından başvuru yılının en geç 01 Kasım tarihine kadar değerlendirildikten sonra, öğrenci için 2002/97 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre gerekli olan ‘’uzun süreli ” (D Tipi) vize işlemlerinin yerine getirilmesi için Yabancı Öğrenciler ve Dil Öğretim Departmanı tarafından Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı’na gönderilmektedir. Eğitim ve Bilim Bakanlığı, aday öğrencilerin Bulgaristan Cumhuriyeti’nde eğitim görmek için kabul edildiklerini belgeleyen Onay Belgesi’ni düzenlemektedir. Adı geçen Onay Belgesi yalnız düzenlendiği ders yılı için geçerlidir