Ücretler

Ücretli Doktora İçin Başvuran Öğrencilerin Aşağıdaki Belgeleri Teslim Etmeleri Gerekmektedir:

1. Aday öğrencinin kısa özgeçmişini (CV), doktora tez çalışmasının adını, yabancı dil bilgisi seviyesi hakkında bilgilerin yanı sıra eğitim görmek istedikleri bilim kurumunun adını içeren BAŞVURU FORMU;

2. Aday öğrencinin yüksek lisans derecesine sahip olduğunu gösteren DİPLOMA ÖRNEĞİ;

3. Başvuru tarihi öncesi son bir ay içerisinde alınmış ve aday öğrencinin geldiği ülkenin ilgili makamlarınca onaylanmış olan SAĞLIK RAPORU;

4. Varsa, aday öğrencinin yayınları ve bunların listesi;

1. Çifte vatandaşlığa sahip aday öğrenciler için HER İKİ VATANDAŞLIĞI GÖSTEREN BELGELERİN SURETLERİ;

2. İçinde aday öğrencinin adı, doğum tarihi ve yerini Latin harfleriyle yazılı KİMLİK BELGESİ ÖRNEĞİ;

3. Yurtdışından alınan diploma için tamamlanan yüksek öğrenimin tanındığını gösteren DENKLİK BELGESİ;

8. 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF.

Madde 2 ve 3’de belirtilen belgeler Bulgarca’ya tercüme edilmiş, tasdik edilmiş ve verildikleri ülke ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasındaki sözleşmelere uygun olarak apostil ile tasdik edilmiş olmalıdırlar. Bu uluslararası sözleşmenin mevcut olmadığı durumlarda, bu belgelerin, tasdik, tercüme ve onaylara ilişkin genel usul ve esaslara göre hazırlanmış olmaları gerekmektedir.

Ücretli doktoraya Başvurular bütün yıl boyunca Yabancı Öğrenciler ve Dil Öğretim Departmanı’na verilebilmektedir.

Kayıt işlemleri yaptırıldıktan sonra üniversite ya da doktora öğrencisi statüsü kazanılmakta ve kayıt silindikten sonra bu statü kaybedilmektedir.