Sözleşme Süresi

Yurtta kalma için sözleşme süresi:

Yurtta kalma süresinin uzunluğu yurda yerleştirme günü üç kopya olarak örnek formuna aşağıdaki biçimde yazılmaktadır:

  1. Tam zamanlı öğrenciler için sözleşme süresi, geçerli takvim yılının 1 Ekiminden gelecek yılın 30 Temmuzuna kadar süren belirli bir öğretim yılı içinde geçerli sayılır. İkinci tarihten sonra sözleşme sona ermiş kabul edilir.
  2. Tatil boyunca kiraladıkları odaları kullanmak isteyenler yurt yönetimine başvurup süresi sona eren sözleşmeye ek sözleşme imzalarlar. Ek sözleşme Ağustos ve Eylül ayları için geçerlidir.Bir Ekimden itibaren önceden sunulan başvuruya dayalı gelecek öğretim yılı için konaklama işlemi başlatılır.

Not: Yurt ücretini tam olarak ödememiş olanların sözleşme süresi uzatılmaz ve onlar yurtta konaklama hakkını kaybederler.

  1. DEO-İÇS’de eğitim gören yabancı öğrenciler için sözleşme süresi, eğitim süresi ve sınavlara girme dönemi için geçerlidir. Bu tarihten sonra yurttan ayrılmak zorundadırlar.
  2. DEO-İÇS’de yabancı dil eğitimi gören kursiyerler için sözleşme süresi kurs süresi için geçerlidir.
  3. DEO-İÇS tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Not: Taraflardan her birinin sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme her zaman feshedilebilir