Yurda Yerleştirme

Yurt başvurusunun onaylanmasından sonra yerleştirme işlemi, yurdun 3. katındaki 309 numaralı odada yurt yöneticisi tarafından yürütülür. Yerleştirme aşağıdaki sırayla yapılır:

1. Başvuru sahibi ödeme formu alır ve DEO’nun veznesine kira ücretini, depozitoyu ve giriş kimlik kartı bedelini öder.

2. Ödemede v ezne tarafından ödeme makbuzunda belirtilen para tutarları için vezne makbuzu ile birlikte faturalar verilir.

3. Başvuru sahibi faturalarla yurt yöneticisinin ofisine döner ve yerleştirme belgelerini doldurulur.

4. Yerleştirme Belgeleri Şunlardır:

а) 2 adet yerleştirme dosyası

b) Artık KİRACI olan başvuru sahibi ile KİRAYA Veren DEO-İÇS arasında sözleşmenin 3 kopyası;

c) Sağlık raporu;

ç) Yurdun binası için giriş kimlik kartı.

5. Belgeleri doldurulduktan sonra KİRACI yurt yöneticisinden odasının anahtarını alır ve odaya çıkarak yurt görevlisi huzurunda oda envanter listesini imzalayıp yerleşir.