İletişim


Sofya Üniversitesi DEO
sok. Kosta Lulchev 27
Sofya 1111
Bulgaristan
tel. + 359 2 8710 069
faks + 359 2 8723 877
e-posta adresi: office@deo.uni-sofia.bg