Değerli Üniversite Adayları,

1963 yılında kurulmuş Yabancı Uyruklu Öğrenciler Enstitüsü’nün devamı olan ve 2000 yılında Sofya “St. Kliment Ohridski” Üniversitesi içinde ayrı bir birim statüsünü kazanan Departmanımızda, Bulgar üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilere Eğitim ve Bilim Bakanlığı onaylı bir müfredat programına uygun Bulgarca öğretilmekte, Bulgarca dil eğitiminin yanı sıra matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi fen bilimleri eğitimi de yapılmaktadır. Günümüzde DEO’da, ülkemizde ikamet eden ya da Bulgar vatandaşlığını kazanmak için başvuran yabancılara özel kurslarda, Uluslararası Bulgar Dili ve Kültürü Okulu’nda ve atölye çalışmaları biçiminde Bulgar dili eğitimi düzenlenmektedir. Ayrıca özel amaçlı kursta dil eğitimi gören ve sınava girip kazanan yabancı uyruklu vatandaşlara tercüman sertifikası verilmektedir.

DEO bünyesinde 1976 yılında Yabancı Diller Eğitim Merkezi kurulmuştur. Her yıl 3 000 'den fazla Bulgar vatandaşı İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca,Hollandaca, İtalyanca, Portekizce, Arapça’nın yanı sıra Yunanca, Türkçe ve Rusça dil eğitimi görmektedir.

Departmanımız, Bulgaristan’da aşağıdaki diller yetkili sınav merkezidir:

· İngilizce: Michigan Üniversitesi ECCE, ECPE; Yunan-Amerikan Üniversitesi ALCE;

· Fransızca: Franssa Eğitim Bakanlığı CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES TCF;

· Yunanca: Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Yunan Dili Merkezi KEГ (CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE KEГ);

· Rusça: Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı Yabancılar İçin Devlet Test Merkezi (STATE TESTING CENTRE FOR FOREIGNERS).

DEO’da yukarıda belirtilen sınavlar için yetkili hazırlık kurslarının yanı sıra TOEFL, SAT, FCE, CAE, CPE, D.E.L.E. INTERMEDIO, DaF, CEL hazırlık kursları düzenlenmektedir.

DEO’da 200’den fazla öğretim üyesi görev yapmaktadır. Kanıtlanmış olan dil öğretim yöntemleri gerekli teknik donanım kullanılarak etkili dil öğrenimi için en son ihtiyaçlarına göre geliştirilip güncelleştirilmektedir. DEO’da 11 dil laboratuvarı, 3 bilgisar multimedya laboratuvarı, kimya, fizik, biyoloji, matematik ve bilgi teknolojileri laboratuvarları ve kütüpnane bulunmaktadır.

Departman, ülkemizin entegrasyonunu çok kültürlü Avrupa bağlamında kolaylaştıracağı için Bulgar dili ve kültürünün bütün dünyada yaygınlaştırılmasını öncelikli görevi olarak görmektedir.

yabancı dil olarak Bulgarcanın öğrenim ve öğretimi standartlarını diğer dillerin öğretimi için geçerli olan ve özellikle Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen standartlara uyumlu bir hale getirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda DEO, Bulgaristan’ın Avrupa Dil Testleri Merkezi Birliği (ALTE) üyesi olan tek eğitim kurumudur. DEO’nun amacı, verdiği sertifikaları Ortak Avrupa Dil Çerçevesine uyumlu bir hale getirmektir.

DEO’da yabancı dil olarak Bulgarca için üç çeşit test yapılmaktadır:

 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Bulgarca Seviye Testleri
 • Yabancı dil olarak Bulgarca Standart Testi
 • İş Bulgarcası Testi

DEO yabancı dil olarak Bulgarca yeterlilik sınavları düzenlemekte ve sertifika vermektedir. Adaylar bu sınavlara DEO’da ya da Yunanistan’ın Selanik şehrindeki Balkan Araştırmaları Enstitüsü’nde (IMXA) girebilmektedirler. Departman’da önceden belirlenmiş sınav dönemleri yoktur. Ancak IMXA’da sınavlar yılda bir defa belli bir tarihte düzenlenmektedir. Sınavlar bireysel olup adaylara uygun zamanda iki kişilik sınav jürisi tarafından yapılmaktadır.

DEO’da eğitim amaçlarına hizmet veren

 • dil laboratuvarları
 • bilgisayar laboratuvarları
 • fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları
 • video odaları
 • okuma salonlu Bulgar dili kütüphanesi
 • yabancı dil kütüphanesi
 • kitapçı
 • fotokopi

bulunmaktadır.

DEO’da öğrencilerilerin ve kursiyerlerin hizmetine

 • yurt
 • diş hekimliği
 • profesyonellerin gözetiminde oyun sahası, spor salonu ve fitness salonu

sunulmaktadır.

Eğer DEO’yu tercih ederseniz, yüksek öğreniminiz için en iyi seçimi yapmış olacaksınız. Sizi bekliyoruz.