Εξετάσεις Βουλγαρικής γλώσσας

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για:

Τυποποιημένη εξέταση Βουλγαρικής γλώσσας ως ξένης

Περιγραφή των επιπέδων

Εξέταση γλωσσικής επάρκειας για απόκτηση ιθαγένειας – В1

Εξέταση επιχειρηματικών Βουλγαρικών

Ενδιάμεσες εξετάσεις Βουλγαρικής γλώσσας