ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σκοπός του Τμήματος Εξετάσεων είναι να παρέχει πρακτική και μεθοδολογική βοήθεια στις εξετάσεις ξένων γλωσσών και στην αξιολόγηση των φοιτητών. Επίσης το Τμήμα Εξετάσεων είναι υπεύθυνο για την ποιότητα και τον σχεδιασμό των εξετάσεων, την εφαρμογή των πιο σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης, την δημιουργία παρουσιάσεων και την δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.