ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ισπανικών, Πορτογαλικών, Ιταλικών, Ολλανδικών, Τουρκικών, Αραβικών, Ελληνικών
Απευθείας γραμμές: 02 872 20 41, 02 872 37 48
Τηλεφωνικό κέντρο: 02 872 34 81(εσωτ. 242)

Μαθήματα Ρωσικών, Σερβικών και Κροατικών, Τσεχικών, Σλοβακικών και Ρουμανικών
Τηλ.: 02 871 00 69

Μαθήματα για ομάδες

Ημέρες μαθημάτων

Ώρες μαθημάτων Διδακτικές ώρες Τιμή (λεβα) Έναρξη Λήξη

Κατατακτήριο τεστ

  από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 – 13:10

130

439 22.02.2016 24.03.2016 18.02.2016
04.04.2016 05.05.2016 30.03.2016
16.05.2016 14.06.2016 12.05.2016
04.07.2016 02.08.2016 30.06.2016
04.07.2016 02.08.2016 30.06.2016
08.08.2016 08.09.2016 04.08.2016
26.09.2016 25.10.2016 19.09.2016
07.11.2016 03.12.2016 3.11.2016
από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00–21:15

130

439

04.07.2016 17.08.2016 30.07.2016

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ

8:00–11:20
13:30–16:50 18:00–21:15

130

439

04.04.2016 20.06.2016 30.03.2016
26.09.2016 08.12.2016 19.09.2016

ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ

8:00 – 13:10 130

439

09.04.2016 03.07.2016 30.03.2016
01.10.2016 17.12.2016 19.09.2016

ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00–11:20
13:30–16:50
18:00–21:15

130

439

17.02.2016 17.06.2016 12.02.2016
ΤΙΜΕΣ
Τα δίδακτρα στο κτήριο του Τμήματος και για ομάδες 4 - 14 ατόμων είναι 439 λεβα για ένα επίπεδο 130 διδακτικών ωρών. (1 ώρα - 45 λεπτά).
Η εγγραφή γίνεται με την καταβολή των διδάκτρων μέχρι την ημερομηνία του κατατακτήριου τεστ.
Σε περίπτωση εγγραφής μετά από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων τα δίδακτρα είναι 449 λέβα.
Το κόστος των βιβλίων δεν περιλαμβάνεται στα δίδακτρα.
Το Τμήμα Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών διαθέτει χώρο στάθμευσης στην αυλή όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρκάρουν τα οχήματά τους με μαγνητική κάρτα που χορηγείται έναντι πληρωμής.

Μπορείτε να καταβάλετε τα δίδακτρα για όλα τα είδη μαθημάτων:

  1. στο ταμείο του Τμήματος Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών από 8:30 έως 16:30.
  2. μέσω τραπεζικής οδού:
Τράπεζα: BNB
Λογαριασμός: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Δικαιούχος: SU "St. Kliment Ohridski" - μερίδα DEO
Στην εντολή εμβάσματος οπωσδήποτε αναγράφονται τα ονόματα του φοιτητή και το είδος μαθημάτων.
Κατά την εγγραφή προσκομίζεται αντίγραφο της εντολής του εμβάσματος.

Προετοιμασία για εξετάσεις

Αγγλική γλώσσα:
Oxford Test of English: 60 ώρες - 240 λέβα.
TOEFL, SAT 1: 60 ώρες - 240 λέβα.
Cambridge FCE, CAE, CPE: 150 ώρες - 600 λέβα.
BUSINESS ENGLISH: 120 ώρες - 480 λέβα.
IELTS: 150 ώρες - 600 λέβα.
Αγγλικά της καθομιλουμένης: 70 ώρες - 280 λέβα.
Για υποψήφιους φοιτητές: 200 ώρες
ομάδα 6-10 ατόμων – 500 λέβα
ομάδα 5 ατόμων – 600 λέβα
ομάδα 3 – 4 ατόμων – 900 λέβα;
Για απολυτήριες εξετάσεις Αγγλικής γλώσσας: 200 ώρες:
ομάδα 6-10 ατόμων – 500 λέβα
ομάδα 5 ατόμων – 600 λέβα
ομάδα 3 - 4 ατόμων – 900 λέβα.
Επιχειρηματική αλληλογραφία: 50 ώρες - 200 λέβα.
Αγγλική γλώσσα των ευρωπαϊκών ιδρ: 60 ώρες - 240 λέβα.
Γαλλική γλώσσα:
TCF: 60 ώρες - 200 λέβα. TCF Κεμπέκ: 60 ώρες - 200 λέβα. Πολιτισμός και συζήτηση: 60 ώρες - 240 λέβα. Γαλλική γλώσσα των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων: 60 ώρες - 240 λέβα.
Ρωσική γλώσσα:
ТРКИ: 30 ώρες - 105 λέβα.
Ισπανική γλώσσα:
ТРКИ: 100 ώρες - 400 λέβα.