Εκπρόσωποι του Τμήματος Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών στους οποίους υποβάλλονται τα δικαιολογητικά.

Svetla Shenkova
E-mail: sheni_s@abv.bg
Κινητό τηλ.: 00359 898 711 131

6978021412