Δαπάνες στέγασης

Για μία κλίνη σε δίκλινο δωμάτιο – 120 ευρώ μηνιαίως
Για δίκλινο δωμάτιο – 220 ευρώ μηνιαίως