Προϋποθέσεις εισδοχής στην Φοιτητική Εστία

Στην Φοιτητική Εστία του Τμήματος Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Σόφιας μπορούν να διαμείνουν:
  1. Αλλοδαποί φοιτητές που φοιτούν στο Τμήμα Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και παρακολουθούν εντατικά μαθήματα.
  2. Βούλγαροι πολίτες και αλλοδαποί που παρακολουθούν τα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών του Τμήματος Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών.
  3. Φοιτητές πλήρους φοίτησης – εφόσον υπάρχει δυνατότητα.
  4. Υποψήφιοι φοιτητές για το χρονικό διάστημα που θα παρακολουθήσουν τα φροντιστηριακά μαθήματα και θα λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις.
  5. Γονείς και αδέλφια των ήδη διαμενόντων στην Φοιτητική Εστία, οι οποίοι φιλοξενούνται,αλλά όχι περισσότερο από 14 ημερολογιακές ημέρες.
  6. Επικοινωνία:
    Υπεύθυνη: Γιούλια Στογάνοβα, e-mail: jstoyanova@deo.uni-sofia.bg, τηλ.: +359 2 971 71 63; +359 87 875 4217