Πιστοποιητικά

Βουλγαρική γλώσσα

Γαλλική γλώσσα – TCF, TCF – Q

Ελληνική γλώσσα – КЕГ

Ρωσική γλώσσα - ТРКИ