French

French - TCF
(Test de connaissance du français)
тел. 872 05 29 , 872 37 48, 872 20 41

TCF: 28 септември 2011г.
TCF-Квебек: 29 септември 2011г.
Записване до 8 септември 2011г.

TCF: 28 ноември 2011г.
TCF-Квебек: 29 номерври 2011г.
Записване до 8 ноември 2011г.

TCF: 19 декември 2011г.
TCF-Квебек: 20 декември 2011г.
Записване до 1 декември 2011г.

Кандидатите, желаещи да се явят втори път на TCF или на TCF - Квебек могат да направят това през една сесия. Това важи и за всяко следващо явяване. Зе целта кандидатът трябва да посочи кода от предишното явяване.

Условия за записване:

Фотокопие на документ за самоличност и цени:
Цена на TCF - задължителен изпит 50 евро в левова равностойност за факултативни изпити - писмен 25 евро и устен 25 евро.
Цена на TCF-Квебек - изпит 50 евро в левова равностойност
Курс за подготовка на двата изпита - 60 часа - 180 лв.

Банкова сметка: BG52BNBG96613100174301
Да се плати на: СУ–ДЕО

Още информация...