Greek

Ежеготни изпити по Гръцки език в четири нива за сертификат, издаден от КЕГ ( Център за гръцки език), Солун, под егидата на Министерството на образованието и вероизповеданията на Република Гърция.

Изпитите за всяко ниво включват наблюдение и оценка на четири умения на кандидатите:

  1. Слушане и разбиране
  2. Четене и разбиране
  3. Писмена продукция ( есе )
  4. Интервю, коментар по ежедневна тема, поведение в зададена ситуация - ролеви игри.

Писмените работи се оценяват от гръцки екзаминатори в КЕГ. Устните изпити се документират чрез аудио запис.

Успешно представилите се получават официална гръцка диплома за степен на владеене на гръцки език, която е валидна в целия свят за неограничен период.

Още информация...