Департамент за езиково обучение търси хонорувани преподаватели по:

  • английски език
  • немски език
  • испански език
  • френски език
Изпращайте вашето СV и актуална снимка на имейл radostinakissyova@deo.uni-sofia.bg