Онлайн тестове по български и чужди езици

Чрез тестовия център Департаментът за езиково обучение разработва и предлага разнообразни онлайн обучителни ресурси и тестове по български , английски, немски, френски, испански, руски, гръцки, италиански и турски език. Те са интегрирани в системата за онлайн ресурси за дистанционно обучение на ДЕО (линк). Част от ресурсите са за свободно ползване, друга част са предназначени само за студенти и курсисти на ДЕО. Сред многобройните ресурси, които системата предлага, особен интерес представляват:
  • Тест за диагностициране на нивото на владеене на български език като чужд чрез разбиране при четене ( линк)
  • Тест за диагностициране на нивото на владеене на български език като чужд чрез разбиране при слушане (линк)
  • Тест за диагностициране на входно ниво по английски език ( линк)
  • Тест за диагностициране на входно ниво по немски език (линк)
  • Примерни изпитни тестове за придобиване за сертификат за ниво на владеене на български език като чужд по ALTE ( линк)
  • Тренировъчни чуждоезикови тестове ( линк)
За допълнителна информация пишете на deo1@abv.bg.