Участие в изследователски проекти

През 2013-2014 година Тестовият център участва успешно в проекта за създаване електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български език като чужд за общи и академични цели, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Тестовият център участва със свои представители в различни изследователски проекти на ALTE.