Онлайн изпити по български език

Тестовият център предлага дистанционна подготовка за изпитите за ниво на владеене на български език по ALTE. За допълнителна информация относно таксите за обучение и за записване пишете на desk@deo.uni-sofia.bg.
Тестовият център провежда онлайн изпити за ниво на владеене на български език по ALTE за кандидати от всички страни и всички възрасти, включително и деца. Изпитните нива по Общата европейска рамка за възрастни са А2, В1, В2, С1 и С2, а за деца и младежи А1.1, А1, А1+, А2, В1 и В2. На успешно издържалите изпита се издава международно валиден сертификат. Цена 200 евро. За допълнителна информация, както и за записване за изпит пишете на desk@deo.uni-sofia.bg или deo1@.abv.bg.
Тестовият център провежда онлайн изпити за ниво на владеене на български език по програмата за двуезичност Seal of Biliteracy за щата Илиноис (САЩ) - ILLINOIS STATE SEAL OF BILITERACY и
list of assessments in English

Цена за ученици

  • от български училища в чужбина: за кандидати от САЩ - 115 щатски долара
  • от български училища в чужбина: за кандидати от Европа - 95 Евро.
  • за ученици от чужди училища в България: за нива А1, А2 и В1 - 85 Евро, за нива В2 и С1 - 105 Евро
По всички въпроси, свързани с този изпит, може да получите допълнителна информация на адрес deo1@.abv.bg.

Кандидатите за онлайн изпит по български език (по ALTE или Illinois Seal of Bilitercy) могат да се регистрират за изпита и чрез попълване на регистрационен формуляр, достъпен чрез линк в началната страница на сайта ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРАНЕ НА ЗНАНИЯТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ. Сайтът изисква предварителна регистрация на потребителите с избрано от тях потребителско име и парола за достъп. За повече информация и съдействие пишете на deo1@abv.bg.
Кандидатите за изпит за ниво на владеене на български език по ALTE и Illinois Seal of Bilitercy могат да се информират за съдържанието и формата на изпита за желаното от тях ниво да направят безплатно примерен изпит, ако посетят сайтовете:

  • Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български език като чужд за общи и академични цели – Стандартизирани изпитни тестове за ниво на владеене на български език като чужд link
  • Дистанционна подготовка за Стандартизиран тест по български език като чужд link