Членство в ALTE

ДЕО е член на ALTE от 2004 година, като това сътрудничество допринася за създаването на добра и безпристрастна практика за езиково сертифициране. ALTE е асоциация на езикови институции от Европа, всяка от които създава изпитни програми за изучаващите езика и издава сертификати на тези, които успешно са издържали езиков тест. Всеки член на асоциацията осигурява изпитни програми за майчиния език в съответната страна или регион. Членове на ALTE са 34 организации, които представят 27 европейски езика.
След два успешни одита от ALTE през 2012 и 2014 година, Стандартизираният тест по български език като чужд, ниво В2 по Европейската рамка, получи знака за качество на АЛТЕ (ALTE Q-mark). Този знак се дава само на изпитни програми (тестове), които са изпълнили всички изисквания и отговарят напълно на 17-те европейски стандарта за качество на АЛТЕ.
Департаментът за езиково обучение към Софийския университет „Свети Климент Охридски“ е изключително горд с това свое постижение, тъй като по качество и надеждност на изпитните процедури Стандартизираният тест по български език като чужд, ниво В2, се изравнява с най-разпространените и търсени сертификатни изпити по английски, френски, немски и италиански език, създадени от такива големи и добре финансирани институции като Кембридж ESOL, Гьоте институт, CIEP във Франция и университетът в Перуджа, Италия.