Преподаватели

Катедра Български език и специализирано обучение:

Ръководител: доц. д-р Савелина Банова
Стая 107, тел. 872 34 81(2)/ 279

Секретар: Вяра Димитрова
тел. 8723 481(2) /215

Телефон: (+359 2) 871 00 69; 971 95 86
Факс: (+359 2) 870 53 28
E-mail: kbe@deo.uni-sofia.bg
interstud@deo.uni-sofia.bg

Секция Български език
Секция Природоматематически науки

Център за изучаване на чужди езици

Ръководител : ст. преп. Радостина Кисьова
radostinakissyova@deo.uni-sofia.bg

стая 215, тел. (02) 8723481 (вътр. 285) и (02) 971 7165

Инспектор Учебна дейност: Виолета Тошева- Стая 133, тел. +359 2 872-20-41

е-mail: viltosheva@abv.bg

тел: (+359 2) 872 37 48,
(+359 2) 872 20 41,
(+359 2) 872 34 81 /242 , 275
факс: (+359 2) 870 53 28
E-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg
Стая 131, 133