Преподаватели

Катедра по Български език и специализирано обучение на чужденци:

Ръководител: доц. д-р Милена Велева
Стая 134, тел. 02/870 84 67

Инспектор Учебна дейност: Виолета Тошева
тел. 02/870 84 67; e-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg
Телефон: (+359 2) 871 00 69; 02/ 971 71 62
Факс: (+359 2) 870 53 28
E-mail: desk@deo.uni-sofia.bg

Секция Български език
Секция Природоматематически науки

Център за изучаване на чужди езици

Ръководител : ст. преп. Радостина Кисьова
radostinakissyova@deo.uni-sofia.bg

стая 215, (+359 2) 872 37 48

Инспектор Учебна дейност: Виолета Тошева- Стая 134, тел. +359 2 872-20-41

е-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg

тел: (+359 2) 872 37 48,
(+359 2) 872 34 81 /242 , 275
факс: (+359 2) 870 53 28
E-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg
Стая 133