Международната школа по български език и култура Сесии 2019
Зима 2019 Начало Край
14.01.2019 01.02.2019
04.02.2019 22.02.2019
04.03.2019 22.03.2019
Пролет 2019 25.03.2019 12.04.2019
06.05.2019 24.05.2019
03.06.2019 21.06.2019
Лято 2019 01.07.2019 19.07.2019
29.07.2019 16.08.2019
26.08.2019 13.09.2019
Есен 2019 23.09.2019 11.10.2019
21.10.2019 08.11.2019
18.11.2019 06.12.2019