Международната школа по български език и култура Сесии 2020
Зима 2020 Начало Край
11.01.2021 29.01.2021
08.02.2021 26.02.2021
08.03.2021 26.03.2021
Пролет 2020 12.04.2021 30.04.2021
10.05.2021 28.05.2021
07.06.2021 25.06.2021
Лято 2020 05.07.2021 23.07.2020
02.08.2021 20.08.2021
03.08.2021 17.09.2021
Есен 2020 27.09.2021 15.10.2021
27.10.2021 15.11.2021
22.11.2021 10.12.2021