ИЗУЧАВАЙТЕ РУСКИ ЕЗИК!

РУСКИЯТ ЕЗИК е един от най-развитите езици в света, което се изразява в богатството и разнообразието на неговата лексика и граматика. Той винаги е бил гордостта на руските писатели, които са обичали своя народ и родина.

М. В. Ломоносов открива в руския език „великолепието на испанския, жизнеността на френския език, силата на немския език, нежността на италианския език“ и в допълнение „богатството и силата в създаването на образите на гръцкия и латински език“.

A.С. Пушкин характеризира руския език като език „гъвкав и мощен в изразните си средства“.

Високо оценявайки руската дума, нейната изразителност, И.С. Тургенев, за когото по собственото му признание „в дни на съмнение, в дни на болезнени мисли“, руският език е бил единствената опора и надежда, възкликва: „Народ с такъв език е велик народ.“

РУСКИЯТ ЕЗИК е езикът на най-богатата художествена литература, чиято световна значимост е изключително голяма. Владеенето на руски език отваря големи възможности. Можете да прочетете оригиналните творби на А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевски, Л. Н. Толстой и други руски класици.

Освен това в развитието на науката и технологиите Русия е на едно от първите места. Най-голям брой научни трудове са публикувани на руски език.

РУСКИЯТ ЕЗИК е средство за комуникация, което улеснява човек да установява социални и междуличностни контакти в различни области на дейност и ежедневие. Броят на говорещите руски език в света е 260 милиона души!

РУСКИЯТ ЕЗИК се изучава като чужд език в много страни по света. Той е един от работните езици в редица международни организации и институции, в това число в Организацията на обединените нации.

РУСКИЯТ ЕЗИК се превърна в език на бизнеса. Чуждестранните мениджъри на големи компании в развитите страни се интересуват от специалисти, които владеят руски език.

Изучаващите руски език имат възможност да получат добро образование, да решат професионални проблеми и да изградят успешна кариера. Днес кандидатите за работа с руски език имат много повече възможности от останалите.

КЪДЕ Е НАЙ-ДОБРЕ ДА ИЗУЧАВАТЕ РУСКИ ЕЗИК?

Най-доброто място е Департамент за езиково обучение към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Департамента за езиково обучение (ДЕО-ИЧС) предлага:

  • всички нива (A1, A2, B1, B2, C1) за деца (от 6 до 12 години) и възрастни;
  • занятия с квалифициран преподавател от СУ;
  • качествено обучение;
  • тестове и сертификати на Софийски университет и Руски университет на дружба на народите (Москва);
  • ниски цени (1 академичен час - 3,99 лв.)


  • В Департамента за езиково обучение се провеждат изпити за международно признатия сертификат за владеене на руски език ТРКИ. Изпитните сесии са през юни и се провеждат за следните нива: Елементарно, Базово, Първи сертификат, Втори сертификат. Ако се представите успешно на изпита, вие получавате международно признат сертификат за владеене на руски език.

    Департаментът за езиково обучение предлага също така курсове за подготовка за изпита по руски език на ТРКИ.