Проекти

НИД И ПРОЕКТИ

Департаментът за езиково обучение при СУ ”Св. Кл. Охридски” е партньор в двугодишния европейски проект ‘At Every Home: New Language Tools’ – ”Във всеки дом: нови мултимедийни средства в чуждоезиковото обучение”. Координатор на проекта е Езиковият център ТЬОМЕР при Анкарския университет в Турция. Другите партньори са издателство „Стафилидис” от Атина, Гърция и Езиково училище „Тюдомани” от Будапеща, Унгария. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия и има за цел да популяризира шест мултимедийни продукта, създадени по предишни европейски проекти по програма Сократ / Лингва. Създателите им са творчески екипи от Финландия, Италия, Белгия, Гърция, Унгария, България, които са работили в дългогодишно сътрудничество с много специалисти от различни европейски държави. Продуктите не са предназначени изцяло за самостоятелна подготовка, а са помощни инструменти за повишаване на интереса и мотивацията при изучаване на чужди езици. Повече за цялостната работа по проекта “At Every Home” и за всеки мултимедиен продукт ще видите на сайта:

www.ateveryhome.com

ДЕО работи по проект „Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български език като чужд”. Повече информация

Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.