Кандидат - гимназисти

ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 5 ДО 12 КЛАС:
по български език и литература, история, биология, физика, химия, география, математика, информатика и информационни технологии - поддържащи уроци индивидуално - 22 лв./ уч.ч.

тел. (+359 2) 871-00-69 и (+359 2) 871-71-62

0889 226 657 (Румяна Накова)

Цени на курсовете за Кандидат - гимназисти

Предмет Продължителност група: 5-9 души група: 4 души група: 3 души група: 2 души
Български език и литература 92 уч.ч. 495 лв. 676 лв. 847 лв. 1188 лв.
Математика 92 уч.ч. 495 лв. 676 лв. 847 лв. 1188 лв.
Български език и литература + Математика 184 уч.ч. 879 лв. 1199 лв. 1505 лв. 2099 лв.

Индивидуално обучение - 22 лв/ уч.ч.

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване