Подготовка за изпити

Английски език:
Oxford Test of English: 60 часа - 240 лв.
TOEFL, SAT 1: 60 часа - 240 лв.
Cambridge FCE, CAE, CPE: 150 часа - 600 лв.
BUSINESS ENGLISH: 120 часа - 480 лв.
IELTS: 150 часа - 600 лв.
Разговорен английски: 70 часа - 280 лв.
За кандидат-студенти: 200 часа
група от 6-10 души – 500 лв.; група от 5 души – 600 лв.;
група от 3-4 души – 900 лв.;
За матура по английски език: 200 ч.:
група от 6-10 души – 500 лв.; група от 5 души – 600 лв.;
група от 3-4 души – 900 лв.;
Бизнес кореспонденция: 50 часа - 200 лв.
АЕ - за европейските институции: 60 часа - 240 лв.
Френски език:
TCF: 60 часа - 200 лв.
TCF Квебек: 60 часа - 200 лв.
Цивилизация и разговор: 60 часа - 240 лв.
Френски език на европейските институции: 60 часа - 240 лв.
Руски език:
ТРКИ: 30 часа - 105 лв.
Испански език:
ТРКИ: 100 часа - 400 лв.