Новини

От 4 март 2014 г. в Международната школа се създава нов, избираем модул за изучаване на български фолклор с хорариум 20 учебни часа:
  • фолклорни танци, свързани с българските обичаи от зимния календар -„Коледари”и пролетния календар – „Лазаруване” – 6 ч.
  • български народни танци от различни етнографски области – 4 ч.
  • български обредни народни песни - 6 ч.
  • представяне на различни етнографски области в България – особености на националните костюми, метрични особености на фолклорната музика, български характерни музикални инструменти – 4 ч.
  • Цената на курса е 240 лв. в група до 5 души и 200 лв. в група над 5 души.