Чуждоезикова школа за ученици

Чужди езици за ученици- мултимедийни курсове – английски, немски и руски:
Директни телефони:02 872 20 41, 02 872 37 48;
e-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg

 

Брой часове Цена лв Начална дата
За ученици от 1 до 4 клас 112 уч.ч. 672 лв.
(може да се заплати на две вноски)
03.10.2020 г.
(за съботните групи)
05.10.2020 г.
(за делничните групи)
За ученици от 5 до 7 клас 120 уч.ч. 720 лв.
(може да се заплати на две вноски)
03.10.2020 г.
(за съботните групи)
05.10.2020 г.
(за делничните групи)

Тест за определяне на ниво за нови ученици в школата:
- 26.09.2020 г. (събота) от 10 до 13 ч.
Краен срок за записване: 30.09.2020 г.

Индивидуално обучение на ученици от 1 до 7 клас - 22 лв. за уч. ч. (45 мин.).


Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване
Молим клиентите да изпращат копие от платежното на e-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg,
а оригиналът да се представя при записване.

Молим клиентите, които плащат по банков път, да посетят Учебен отдел (стая 133), за да се запознаят с договора за обучение и да го подпишат.