Чужди езици

Курсове по английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, нидерландски, турски, арабски, новогръцки
Директни телефони: 02 872 20 41, 02 872 37 48, централа 02 872 34 81(вътр. 242)

Курсове по руски, сръбски и хърватски, чешки, словашки и румънски
тел.: 02 871 00 69

Курсове за групи

Интензивност

Вид курс

Брой учебни часове

Цена (лв)

Начална дата

Крайна дата

Тест за определяне на ниво

от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

8:00 – 13:10 ч.

320

900

07.04.2014

26.06.2014

02.04.2014

23.09.2014

03.12.2014

17.09.2014

 от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

8:00 – 13:10 ч.

130

429

17.03.2014

15.04.2014

13.03.2014

22.04.2014

27.05.2014

16.04.2014

02.06.2014

01.07.2014

29.05.2014

07.07.2014

05.08.2014

03.07.2014

11.08.2014

09.09.2014

07.08.2014

15.09.2014

15.10.2014

11.09.2014

20.10.2014

18.11.2014

16.10.2014

24.11.2014

23.12.2014

20.11.2014

ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК

8:00–11:20ч.
13:30–16:50ч. 18:00–21:15ч.

130

429

07.04.2014

30.06.2014

02.04.2014

23.09.2014

08.12.2014

17.09.2014

СЪБОТА и НЕДЕЛЯ

8:00 – 13:10ч.

130

429

05.04.2014

22.06.2014

02.04.2014

27.09.2014

07.12.2014

17.09.2014

СРЯДА и ПЕТЪК

8:00–11:20ч.
13:30–16:50ч.
18:00–21:15ч.

130

429

19.02.2014

18.06.2014

06.02.2014

24.09.2014

28.01.2015

17.09.2014

Сумата се внася в касата на ДЕО до започване на курса или по банков път: БНБ ЦУ IBAN BG 52 BNBG 96613100174301, BIC BNBGBGSD, СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО

 

Подготовка за изпити

Английски език:
Oxford Test of English: 60 часа - 240 лв.
TOEFL, SAT 1: 60 часа - 240 лв.
Cambridge FCE, CAE, CPE: 150 часа - 600 лв.
ECCE, ECPE на Мичиганския университет: 60 часа - 240 лв., 150 часа - 600 лв., 320 часа - 960 лв.
BUSINESS ENGLISH: 120 часа - 480 лв.
IELTS: 150 часа - 600 лв.
Разговорен английски: 70 часа - 280 лв.
За кандидат-студенти: 200 часа - 600 лв.
Бизнес кореспонденция: 50 часа - 200 лв.
АЕ - за европейските институции: 60 часа - 240 лв.
Френски език:
TCF: 60 часа - 200 лв.
TCF Квебек: 60 часа - 200 лв.
Цивилизация и разговор: 60 часа - 240 лв.
Френски език на европейските институции: 60 часа - 240 лв.
Немски език:
DaF: 60 часа - 240 лв.
Руски език:
ТРКИ: 30 часа - 105 лв.
Испански език:
ТРКИ: 100 часа - 400 лв.

Индивидуално обучение

Индивидуално чуждоезиково и специализирано обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО - 23,50 лв. (235 лв. за 10 часа)
1 уч. ч. извън сградата на ДЕО - 31 лв. (310 лв. за 10 часа)
*Минимален брой часове - 10.

Група от двама души - чуждоезиково и специализирано обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО - по 16 лв. на човек (160 лв. за 10 часа)
1 уч. ч. извън сградата на ДЕО - 20 лв. (200 лв. за 10 часа)
*Минимален брой часове - 10.

Фирмено обучение

Фирмено обучение на територията на клиента в група: от 3-ма до 5-ма души – 6 лв./час на курсист; от 6-ма до 12-ма души – 5 лв./час на курсист.

Курсове за деца

Чужди езици за деца - мултимедийни курсове - английски, френски, немски и руски:

 

Брой часове Цена лв Начална дата
За деца от 1 до 4 клас 120 (2 модула по 60 уч. часа) 360 * 2 равни вноски по 180 лв 20.9.2013 г.
За деца от 5 до 7 клас 130 (модул от 60 уч. часа и модул 70 уч. часа) 390 *първи модул - 180 лв и втори модул 210 лв 20.9.2013 г.

Входящият тест е на 18.09.2013 г. от 10 часа или 14 часа

Индивидуално обучение на деца от 1 до 7 клас - 12 лв. за учебен час

Система на обучение - Family and friends (от първо до шесто ниво)

тел. 02 871 00 69

Индивидуално обучение на деца по чужди езици за деца (английски, френски, немски и други езици) с мултимедия и поддържащи уроци.
Обучение в сградата на ДЕО - 10 лв./ч.
Изнесено обучение - 17 лв./ч.
тел. 02 871 00 69

Изпит за ниво на владеене на чужд език

За курсист, полагащ изпита до 1 месец след завършване на курс в ДЕО - 50 лв.
За курсист, полагащ изпита по-късно от 1 месец след завършване на курс в ДЕО или некурсист - 125 лв.
Поправителен изпит или изпит за повишаване на оценката по чужд език до 1 месец след завършване на курс в ДЕО - 50 лв.

Oxford Test of English

Обучаващият се трябва да придобие езикови знания и речеви умения в следните тематични области:

Общество: мода, интернет, реклама, пазаруване, транспорт, медии, право, знаменитости, популярна психология и градски легенди.

Природа и здравословен начин на живот: природни бедствия, градска среда, човек и природа, здраве и фитнес.

Хобита: книги, музика, пътуване и спорт. Обучаващите се трябва да разширят познанията си по отношение на:

Фонетико-фонологични правила: фонологични модели, ударение, интонация.

Местоимение: неопределителни и относителни местоимения.

Прилагателно име и наречия: видове, образуване

Глагол: моделни форми-разширение, фразови глаголи

Времена: Прости и сложни времена, условни изречения от смесен тип.

Изречение: Просто, сложно, връзки в изречението, словоред.

Лексикални особености: Синоними, антоними, метафори и идиоми, колокации, клишета и евфемизми.