Чужди езици

Ново!

От новата 2016-2017 учебна година курсовете по чужди езици в ДЕО се провеждат в смесена форма на обучение: 120 часа присъствена форма, 4 часа онлайн обучение с електронни ресурси и 6 часа финален изпит.

Курсове по английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, нидерландски, турски, арабски, новогръцки
Директни телефони: 02 872 20 41, 02 872 37 48, централа 02 872 34 81(вътр. 242)

Курсове по руски, сръбски и хърватски, чешки, словашки и румънски
тел.: 02 871 00 69

Курсове за групи

Интензивност

Вид курс

Брой учебни часове

Цена (лв)

Начална дата

Крайна дата

Тест за определяне на ниво

 от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

8:00 – 13:10 ч.

130

439 03.07.2017 01.08.2017 28.06.2017
07.08.2017 05.09.2017 02.08.2017
25.09.2017 24.10.2017 18.09.2017
6.11.2017 5.12.2017 01.11.2017
 от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

18:00–21:15ч.

130

439

03.07.2017 16.08.2017 28.06.2017
07.08.2017 21.09.2017 02.08.2017
6.11.2017 20.12.2017 01.11.2017
ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК

8:00–11:20ч.
13:30–16:50ч. 18:00–21:15ч.

130

439

25.09.2017 07.12.2017 18.09.2017
     
СЪБОТА и НЕДЕЛЯ

8:00 – 13:10ч.

130

439

     
30.09.2017 10.12.2017 18.09.2017
СРЯДА и ПЕТЪК

8:00–11:20ч.
13:30–16:50ч.
18:00–21:15ч.

130

439

27.09.2017 31.01.2018 18.09.2017

ЦЕНИ
Таксата за обучение в сградата на ДЕО в групи от 4 до 14 души е 439 лв. за едно ниво от 130 уч. ч. (1 уч. час - 45 мин.).
 Записването става с внасяне на таксата до датата на теста за определяне на  ниво.
При записване след началната дата на курса цената е 449 лв.
В таксата за курса не е включена цената на учебниците.
Паркирането в двора на ДЕО става с пропуск, който се издава срещу заплащане.

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване

 

Подготовка за изпити

Английски език:
Cambridge FCE, CAE, CPE: 150 часа - 600 лв.
BUSINESS ENGLISH: 120 часа - 480 лв.
Oxford Test of English: 60 часа - 240 лв.
TOEFL, SAT 1: 60 часа - 240 лв.
IELTS: 150 часа - 600 лв.
Разговорен английски: 70 часа - 280 лв.
За кандидат-студенти: 200 часа
група от 6-10 души – 500 лв.; група от 5 души – 600 лв.;
група от 3-4 души – 900 лв.;
За матура по английски език: 200 ч.:
група от 6-10 души – 500 лв.; група от 5 души – 600 лв.;
група от 3-4 души – 900 лв.;
Бизнес кореспонденция: 50 часа - 200 лв.
АЕ - за европейските институции: 60 часа - 240 лв.
Френски език:
TCF: 60 часа - 200 лв.
TCF Квебек: 60 часа - 200 лв.
Цивилизация и разговор: 60 часа - 240 лв.
Френски език на европейските институции: 60 часа - 240 лв.
Руски език:
ТРКИ: 30 часа - 105 лв.
Испански език:
ТРКИ: 100 часа - 400 лв.

Индивидуално обучение

Индивидуално чуждоезиково и специализирано обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО - 19 лв. (380 лв. за 20 часа)
1 уч. ч. извън сградата на ДЕО - 25 лв. (500 лв. за 20 часа)
*Минимален брой часове - 20.

Група от двама души - чуждоезиково и специализирано обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО - по 13 лв. на човек (260 лв. за 20 часа)
1 уч. ч. извън сградата на ДЕО - 16 лв. (320 лв. за 20 часа)
*Минимален брой часове - 20.

Фирмено обучение

Фирмено обучение на територията на клиента в група: от 3-ма до 12 души – 35 лв./час.

Курсове за деца

Чужди езици за деца - мултимедийни курсове - английски и немски:

 

Брой часове Цена лв Начална дата
За деца от 1 до 4 клас 120 (2 модула по 60 уч. часа) 600 * 2 равни вноски по 300 лв 2.10.2017 г.
За деца от 5 до 7 клас 130 (модул от 60 уч. часа и модул 70 уч. часа) 650 *първи модул - 300 лв и втори модул 350 лв 2.10.2017 г.

Входящият тест е на 26.09.2017 г. сутрин от 10 до 11 ч. и следобед от 14 до 16 ч.

Индивидуално обучение на деца от 1 до 7 клас - 15 лв. за учебен час

Изпит за ниво на владеене на чужд език

За курсист, полагащ изпита до 1 месец след завършване на курс в ДЕО - 50 лв.
За курсист, полагащ изпита по-късно от 1 месец след завършване на курс в ДЕО или некурсист - 125 лв.
Поправителен изпит или изпит за повишаване на оценката по чужд език до 1 месец след завършване на курс в ДЕО - 50 лв.

Oxford Test of English

Обучаващият се трябва да придобие езикови знания и речеви умения в следните тематични области:

Общество: мода, интернет, реклама, пазаруване, транспорт, медии, право, знаменитости, популярна психология и градски легенди.

Природа и здравословен начин на живот: природни бедствия, градска среда, човек и природа, здраве и фитнес.

Хобита: книги, музика, пътуване и спорт. Обучаващите се трябва да разширят познанията си по отношение на:

Фонетико-фонологични правила: фонологични модели, ударение, интонация.

Местоимение: неопределителни и относителни местоимения.

Прилагателно име и наречия: видове, образуване

Глагол: моделни форми-разширение, фразови глаголи

Времена: Прости и сложни времена, условни изречения от смесен тип.

Изречение: Просто, сложно, връзки в изречението, словоред.

Лексикални особености: Синоними, антоними, метафори и идиоми, колокации, клишета и евфемизми.