Чужди езици

Курсове по английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, нидерландски, турски, арабски, новогръцки
Директни телефони: 02 872 20 41, 02 872 37 48, централа 02 872 34 81(вътр. 242)

Курсове по руски, сръбски и хърватски, чешки, словашки и румънски
тел.: 02 871 00 69

Курсове за групи

Интензивност

Вид курс

Брой учебни часове

Цена (лв)

Начална дата

Крайна дата

Тест за определяне на ниво

 от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

8:00 – 13:10 ч.

130

439 22.02.2016 24.03.2016 18.02.2016
04.04.2016 05.05.2016 30.03.2016
16.05.2016 14.06.2016 12.05.2016
04.07.2016 02.08.2016 30.06.2016
04.07.2016 02.08.2016 30.06.2016
08.08.2016 08.09.2016 04.08.2016
26.09.2016 25.10.2016 19.09.2016
07.11.2016 03.12.2016 3.11.2016
 от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

18:00–21:15ч.

130

439

04.07.2016 17.08.2016 30.07.2016
ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК

8:00–11:20ч.
13:30–16:50ч. 18:00–21:15ч.

130

439

04.04.2016 20.06.2016 30.03.2016
26.09.2016 08.12.2016 19.09.2016
СЪБОТА и НЕДЕЛЯ

8:00 – 13:10ч.

130

439

09.04.2016 03.07.2016 30.03.2016
01.10.2016 17.12.2016 19.09.2016
СРЯДА и ПЕТЪК

8:00–11:20ч.
13:30–16:50ч.
18:00–21:15ч.

130

439

17.02.2016 17.06.2016 12.02.2016

ЦЕНИ
Таксата за обучение в сградата на ДЕСО в групи от 4 до 14 души е 439 лв. за едно ниво от 130 уч. ч. (1 уч. час - 45 мин.).
 Записването става с внасяне на таксата до датата на теста за определяне на  ниво.
При записване след началната дата на курса цената е 449 лв.
В таксата за курса не е включена цената на учебниците.
Паркирането в двора на ДЕСО става с пропуск, който се издава срещу заплащане.

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване

 

Подготовка за изпити

Английски език:
Oxford Test of English: 60 часа - 240 лв.
TOEFL, SAT 1: 60 часа - 240 лв.
Cambridge FCE, CAE, CPE: 150 часа - 600 лв.
BUSINESS ENGLISH: 120 часа - 480 лв.
IELTS: 150 часа - 600 лв.
Разговорен английски: 70 часа - 280 лв.
За кандидат-студенти: 200 часа
група от 6-10 души – 500 лв.; група от 5 души – 600 лв.;
група от 3-4 души – 900 лв.;
За матура по английски език: 200 ч.:
група от 6-10 души – 500 лв.; група от 5 души – 600 лв.;
група от 3-4 души – 900 лв.;
Бизнес кореспонденция: 50 часа - 200 лв.
АЕ - за европейските институции: 60 часа - 240 лв.
Френски език:
TCF: 60 часа - 200 лв.
TCF Квебек: 60 часа - 200 лв.
Цивилизация и разговор: 60 часа - 240 лв.
Френски език на европейските институции: 60 часа - 240 лв.
Руски език:
ТРКИ: 30 часа - 105 лв.
Испански език:
ТРКИ: 100 часа - 400 лв.

Индивидуално обучение

Индивидуално чуждоезиково и специализирано обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО - 19 лв. (380 лв. за 20 часа)
1 уч. ч. извън сградата на ДЕО - 25 лв. (500 лв. за 20 часа)
*Минимален брой часове - 20.

Група от двама души - чуждоезиково и специализирано обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО - по 13 лв. на човек (260 лв. за 20 часа)
1 уч. ч. извън сградата на ДЕО - 16 лв. (320 лв. за 20 часа)
*Минимален брой часове - 20.

Фирмено обучение

Фирмено обучение на територията на клиента в група: от 3-ма до 5-ма души – 6 лв./час на курсист; от 6-ма до 12-ма души – 5 лв./час на курсист.

Курсове за деца

Чужди езици за деца - мултимедийни курсове - английски и френски:

 

Брой часове Цена лв Начална дата
За деца от 1 до 4 клас 120 (2 модула по 60 уч. часа) 600 * 2 равни вноски по 300 лв 17.9.2015 г.
За деца от 5 до 7 клас 130 (модул от 60 уч. часа и модул 70 уч. часа) 650 *първи модул - 325 лв и втори модул325 лв 17.9.2015 г.

Входящият тест е на 16.09.2014 г. от 10 часа или 14 часа

Индивидуално обучение на деца от 1 до 7 клас - 15 лв. за учебен час

Система на обучение - Family and friends (от първо до шесто ниво)

тел. 02 871 00 69

Индивидуално обучение на деца по чужди езици за деца (английски и френски) с мултимедия и поддържащи уроци.
Обучение в сградата на ДЕО - 12 лв./ч.
Изнесено обучение - 17 лв./ч.
тел. 02 871 00 69

Изпит за ниво на владеене на чужд език

За курсист, полагащ изпита до 1 месец след завършване на курс в ДЕО - 50 лв.
За курсист, полагащ изпита по-късно от 1 месец след завършване на курс в ДЕО или некурсист - 125 лв.
Поправителен изпит или изпит за повишаване на оценката по чужд език до 1 месец след завършване на курс в ДЕО - 50 лв.

Oxford Test of English

Обучаващият се трябва да придобие езикови знания и речеви умения в следните тематични области:

Общество: мода, интернет, реклама, пазаруване, транспорт, медии, право, знаменитости, популярна психология и градски легенди.

Природа и здравословен начин на живот: природни бедствия, градска среда, човек и природа, здраве и фитнес.

Хобита: книги, музика, пътуване и спорт. Обучаващите се трябва да разширят познанията си по отношение на:

Фонетико-фонологични правила: фонологични модели, ударение, интонация.

Местоимение: неопределителни и относителни местоимения.

Прилагателно име и наречия: видове, образуване

Глагол: моделни форми-разширение, фразови глаголи

Времена: Прости и сложни времена, условни изречения от смесен тип.

Изречение: Просто, сложно, връзки в изречението, словоред.

Лексикални особености: Синоними, антоними, метафори и идиоми, колокации, клишета и евфемизми.