Чужди езици

Ново!

Курсовете по чужди езици в ДЕО ще се провеждат в смесена форма на обучение с общ хорариум 120 уч.ч., от който 110 уч.ч. присъствена форма, 4 уч. ч. онлайн обучение с електронни ресурси и 6 уч.ч.финален изпит.

Групите от 4-ма курсисти са с редуциран хорариум от 96 уч.ч. с включен изпит.

Курсове по английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, турски, арабски, новогръцки и руски.
Директни телефони: 02 872 20 41, 02 872 37 48, e-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg

Курсове за групи

Входен тест за определяне на ниво по чужд език

1. Входен тест за определяне на ниво на хартиен носител може да бъде направен безплатно при платена такса за курс и предварително записване. Таксата за входен тест на хартиен носител е 10 лв.

2. Входният тест за определяне на ниво по английски, немски, испански и френски език може да бъде направен и онлайн, безплатно и по всяко време, след регистрация в посочените линкове в сайта.Интензивност

Вид курс

Брой учебни часове

Цена (лв)

Начална дата

Крайна дата

от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

8:00 – 12:15ч.

120

549
01.07.2021 03.08.2021
09.08.2021 10.09.2021
04.10.2021 05.11.2021
15.11.2021 16.12.2021
от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

18:00– 21:15ч.

120

549
01.07.2021 12.08.2021
16.08.2021 29.09.2021
ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК

8:00–11:20ч.,
13:30–16:50ч. или
18:00–21:15ч.

120

549

04.10.2021 14.12.2021
СРЯДА и ПЕТЪК

18:00–21:15ч.

120

549

06.10.2021 28.01.2022
   
СЪБОТА и НЕДЕЛЯ

8:00 – 13:10ч.
   

120

549

02.10.2021 11.12.2021

ЦЕНИ
Таксата за обучение в сградата на ДЕО в групи от 5 до 14 души е 549 лв. за едно ниво от 120 уч. ч. (1 уч. час - 45 мин.).

При записване в деня на започване на курса и след това цената е 559 лв.

В таксата за курса не е включена цената на учебниците.
Паркирането в двора на ДЕО става с пропуск, който се издава срещу заплащане.

Ред за издаване на свидетелство за успешно завършило обучение

При успешно завършило обучение с положен изпит, курсистът има право да заяви издаване на свидетелство в рамките на 2 години след полагане на изпита. Свидетелството се заявява от курсиста в Учебен отдел и се изготвя в рамките на 2 седмици (цена 12 лв.) и експресно- за 3 дни (цена 30 лв.). При заявяването на свидетелството курсистът трябва да носи и снимка паспортен размер.

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване

Молим клиентите да изпращат копие от платежното на e-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg, а оригиналът да се представя при записване.

Молим клиентите, които плащат по банков път, да посетят Учебен отдел (стая 133), за да се запознаят с договора за обучение и да го подпишат.

При невъзможност да се сформира група с подходящо ниво таксата се връща в пълен размер.

 

ДЕО Е ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

Френски език

TCF (Test de connaissance du francais)

тел.02/ 872 20 41

 

Новогръцки език

изпит на Центъра за гръцки език (КЕГ) към Министерството на образованието на Гърция

 

тел. 02/ 872 20 41

 

Руски език

Государственный стандарт по русскому языку как иностранному – ТРКИ-1, 2, 3, 4

 

тел. 02/ 871 00 69

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

Английски език:
Cambridge FCE, CAE: 130 ч. – 688 лв.
Френски език: TCF, TCF Quebec, 40 ч. – 230 лв.

Руски език: ТРКИ: 20 ч. – 120 лв.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

Бизнес английски: 100 ч. – 550 лв.
Разговорен английски, немски, руски език: 60 ч. – 320 лв.

Индивидуално обучение

Индивидуално чуждоезиково и специализирано обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО - 22 лв. (440 лв. за 20 часа)
1 уч. ч. извън сградата на ДЕО - 28 лв. (560 лв. за 20 часа)
*Минимален брой часове - 20.

Група от двама души - чуждоезиково и специализирано обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО - по 13 лв. на човек (260 лв. за 20 часа)
1 уч. ч. извън сградата на ДЕО - 16 лв. на човек (320 лв. за 20 часа)
*Минимален брой часове - 20.

Изпит за ниво на владеене на чужд език

За курсист, полагащ изпита до 1 месец след завършване на курс в ДЕО - 75 лв.
Поправителен изпит или изпит за повишаване на оценката по чужд език до 1 месец след завършване на курс в ДЕО - 75 лв.

За курсист, полагащ изпита по-късно от 1 месец след завършване на курс в ДЕО или некурсист - 150 лв.

Лица, които не са обучавани от ДЕО, могат да се явят на заключителен изпит
(за ниво на владеене на език) като им се издава свидетелство, което се заплаща.
Таксата за този изпит е 150 лв. за граждани на ЕС и 125 евро за граждани на
страни, които не са членки на ЕС.