ЦЕНА ЗА 1 УЧ.Ч.-САМО 3,99 ЛВ.

Чужди езици

Ново!

Курсовете по чужди езици в ДЕО ще се провеждат в смесена форма на обучение с общ хорариум 120 уч.ч., от който 110 уч.ч. присъствена форма, 4 уч. ч. онлайн обучение с електронни ресурси и 6 уч.ч.финален изпит.

Групите от 4-ма курсисти са с редуциран хорариум от 96 уч.ч. с включен изпит.

Курсове по английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, турски, арабски, новогръцки и руски.
Директни телефони: 02 872 20 41, 02 872 37 48, e-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg

Входен тест за определяне на ниво по чужд език

1. Входният тест на хартиен носител за определяне на ниво по всички езици в посочените дати е безплатен при платена такса за курс. Таксата само за входен тест на хартиен носител е 10 лв.
2. Входният тест за определяне на ниво по английски, немски, испански и френски език може да бъде направен и онлайн, безплатно и по всяко време, след регистрация в посочените линкове в сайта.


Курсове за групи

Интензивност

Вид курс

Брой учебни часове

Цена (лв)

Начална дата

Крайна дата

Тест за определяне на ниво

от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

8:00 – 12:15ч.

120

479
12.08.2019 13.09.2019 07.08.2019
24.09.2019 25.10.2019 18.09.2019
04.11.2019 05.12.2019 30.10.2019
     
от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

18:00– 21:15ч.

120

479
01.07.2019 09.08.2019 26.06.2019
12.08.2019 25.09.2019 07.08.2019
ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК

8:00–11:20ч.
13:30–16:50ч. 18:00–21:15ч.

120

479

24.09.2019 03.12.2019 18.09.2019
     
СРЯДА и ПЕТЪК

18:00 – 21:15ч.

120

479

25.09.2019 24.01.2020 18.09.2019
     
СЪБОТА и НЕДЕЛЯ

8:00 – 13:10ч.
   

120

479

28.09.2019 07.12.2019 18.09.2019

ЦЕНИ
Таксата за обучение в сградата на ДЕО в групи от 4 до 14 души е 479 лв. за едно ниво от 120 уч. ч. (1 уч. час - 45 мин.).
 Записването става с внасяне на таксата до датата на теста за определяне на  ниво.
При записване в деня на започване на курса и след това цената е 489 лв.
В таксата за курса не е включена цената на учебниците.
Паркирането в двора на ДЕО става с пропуск, който се издава срещу заплащане.

Ред за издаване на свидетелство за успешно завършило обучение

При успешно завършило обучение с положен изпит, курсистът има право да заяви издаване на свидетелство в рамките на 2 години след полагане на изпита. Свидетелството се заявява от курсиста в Учебен отдел и се изготвя в рамките на 2 седмици (цена 12 лв.) и експресно- за 3 дни (цена 30 лв.). При заявяването на свидетелството курсистът трябва да носи и снимка паспортен размер.

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване

Молим клиентите да изпращат копие от платежното на e-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg, а оригиналът да се представя при записване.

Молим клиентите, които плащат по банков път, да посетят Учебен отдел (стая 133), за да се запознаят с договора за обучение и да го подпишат.

При невъзможност да се сформира група с подходящо ниво таксата се връща в пълен размер.

 

ДЕО Е ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

Френски език

TCF (Test de connaissance du francais)

тел.02/ 872 20 41

 

Новогръцки език

изпит на Центъра за гръцки език (КЕГ) към Министерството на образованието на Гърция

 

тел. 02/ 872 20 41

 

Руски език

Государственный стандарт по русскому языку как иностранному – ТРКИ-1, 2, 3, 4

 

тел. 02/ 871 00 69

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

Английски език:
Cambridge FCE, CAE: 130 ч. – 600 лв.
Френски език: TCF, TCF Quebec, 40 ч. – 200 лв.

Руски език: ТРКИ: 20 ч. – 105 лв.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

Английски език Бизнес английски: 100 ч. – 480 лв.
Разговорен английски: 60 ч. – 280 лв.

Индивидуално обучение

Индивидуално чуждоезиково и специализирано обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО - 22 лв. (440 лв. за 20 часа)
1 уч. ч. извън сградата на ДЕО - 28 лв. (560 лв. за 20 часа)
*Минимален брой часове - 20.

Група от двама души - чуждоезиково и специализирано обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО - по 13 лв. на човек (260 лв. за 20 часа)
1 уч. ч. извън сградата на ДЕО - 16 лв. на човек (320 лв. за 20 часа)
*Минимален брой часове - 20.

Фирмено обучение

Фирмено обучение на територията на клиента в група: от 3-ма до 12 души – 48 лв./час.

Изпит за ниво на владеене на чужд език

За курсист, полагащ изпита до 1 месец след завършване на курс в ДЕО - 50 лв.
Поправителен изпит или изпит за повишаване на оценката по чужд език до 1 месец след завършване на курс в ДЕО - 50 лв.

За курсист, полагащ изпита по-късно от 1 месец след завършване на курс в ДЕО или некурсист - 150 лв.

Лица, които не са обучавани от ДЕО, могат да се явят на заключителен изпит
(за ниво на владеене на език) като им се издава свидетелство, което се заплаща.
Таксата за този изпит е 150 лв. за граждани на ЕС и 125 евро за граждани на
страни, които не са членки на ЕС.