Чужди езици

Ново!

От новата 2018-2019 учебна година курсовете по чужди езици в ДЕО ще се провеждат в смесена форма на обучение с общ хорариум 120 уч.ч., от който 110 уч.ч. присъствена форма, 4 уч. ч. онлайн обучение с електронни ресурси и 6 уч.ч.финален изпит.

Ново!

Интензивните курсове от септември 2018 г. ще бъдат по 4 уч.ч. от 8:00 до 11:20 ч.

Курсове по английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, турски, арабски, новогръцки и руски.
Директни телефони: 02 872 20 41, 02 872 37 48, e-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg

Входен тест за определяне на ниво по чужд език

1. Входният тест на хартиен носител за определяне на ниво по всички езици в посочените дати е безплатен при платена такса за курс. Таксата само за входен тест на хартиен носител е 10 лв.
2. Входният тест за определяне на ниво по английски, немски и испански език може да бъде направен и онлайн, безплатно и по всяко време, след регистрация в посочените линкове в сайта.


Коледна промоция на курсовете ни по чужди езици!

За записалите се до 21 декември 2018г. - 439 лв за цяло ниво по избор!
От 1 януари 2019г. цената се повишава!Курсове за групи

Интензивност

Вид курс

Брой учебни часове

Цена (лв)

Начална дата

Крайна дата

Тест за определяне на ниво

от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

8:00 – 11:20ч.

120

439
07.01.2019 07.02.2019 03.01.2019
18.02.2019 22.03.2019 13.02.2019
     
     
ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК

8:00–11:20ч.
13:30–16:50ч. 18:00–21:15ч.

120

439

07.01.2019 19.03.2019 03.01.2019
     
СЪБОТА и НЕДЕЛЯ

8:00 – 13:10ч.

120

439

05.01.2019 23.03.2019 03.01.2019
     
СРЯДА и ПЕТЪК


18:00–21:15ч.

120

439

06.02.2019 31.05.2019 30.01.2019

ЦЕНИ
Таксата за обучение в сградата на ДЕО в групи от 4 до 14 души е 439 лв. за едно ниво от 120 уч. ч. (1 уч. час - 45 мин.).
 Записването става с внасяне на таксата до датата на теста за определяне на  ниво.
При записване в деня на започване на курса и след това цената е 449 лв.
В таксата за курса не е включена цената на учебниците.
Паркирането в двора на ДЕО става с пропуск, който се издава срещу заплащане.

Ред за издаване на свидетелство за успешно завършило обучение

При успешно завършило обучение с положен изпит, курсистът има право да заяви издаване на свидетелство в рамките на 2 години след полагане на изпита. Свидетелството се заявява от курсиста в Учебен отдел и се изготвя в рамките на 2 седмици (цена 12 лв.) и експресно- за 3 дни (цена 30 лв.). При заявяването на свидетелството курсистът трябва да носи и снимка паспортен размер.

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване

Молим клиентите, които плащат по банков път, да посетят Учебен отдел (стая 133), за да се запознаят с договора за обучение и да го подпишат.

При невъзможност да се сформира група с подходящо ниво таксата се връща в пълен размер.

 

ДЕО Е ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

Френски език

TCF (Test de connaissance du français)

тел.02/ 872 20 41

 

Новогръцки език

изпит на Центъра за гръцки език (КЕГ) към Министерството на образованието на Гърция

 

тел. 02/ 872 20 41

 

Руски език

Государственный стандарт по русскому языку как иностранному – ТРКИ-1, 2, 3, 4

 

тел. 02/ 871 00 69

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

Английски език:
Cambridge FCE, CAE, CPE: 130 ч. – 600 лв.
IELTS: 130 ч. – 600 лв.
TOEFL: 40 ч. – 240 лв.
Френски език: TCF, TCF Québec, 40 ч. – 200 лв.

Испански език: DELE Intermedio, DELE Superior, 70 ч. – 400 лв.

Руски език: ТРКИ: 20 ч. – 105 лв.

Новогръцки език: КЕГ: 30 ч. – 160 лв.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

Английски език Бизнес английски: 100 ч. – 480 лв.
Разговорен английски: 60 ч. – 280 лв.
Английски за кандидат-студенти: 150 ч. – 500 лв.(6-10 д.), 600 лв.(5 д.),900 лв.(3-4 д.)
Подготовка за матура по английски: 150 ч. – 500 лв. (6-10 д.), 600 лв. (5 д.), 900 лв. (3-4 д.)

Индивидуално обучение

Индивидуално чуждоезиково и специализирано обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО - 22 лв. (440 лв. за 20 часа)
1 уч. ч. извън сградата на ДЕО - 28 лв. (560 лв. за 20 часа)
*Минимален брой часове - 20.

Група от двама души - чуждоезиково и специализирано обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО - по 13 лв. на човек (260 лв. за 20 часа)
1 уч. ч. извън сградата на ДЕО - 16 лв. на човек (320 лв. за 20 часа)
*Минимален брой часове - 20.

Фирмено обучение

Фирмено обучение на територията на клиента в група: от 3-ма до 12 души – 48 лв./час.

Курсове за ученици

Чужди езици за ученици- мултимедийни курсове - английски и немски:

 

Брой часове Цена лв Начална дата
За ученици от 1 до 4 клас 110 (1 модул- 50 уч. ч.; 2 модул-60 уч.ч.) 600 * 2 равни вноски по 300 лв 01.10.2018 г.
За ученици от 5 до 7 клас 120 уч.ч.( 2 модула от 60 уч. ч.) 650 *първи модул - 300 лв и втори модул 350 лв 01.10.2018 г.

Входящият тест за определяне на ниво: 19.09.2018 г. сутрин от 10 до 11 ч. и следобед от 14 до 16 ч.

Краен срок за записване: 26.09.2018 г.

Индивидуално обучение на ученици от 1 до 7 клас - 18 лв. за учебен час

Изпит за ниво на владеене на чужд език

За курсист, полагащ изпита до 1 месец след завършване на курс в ДЕО - 50 лв.
За курсист, полагащ изпита по-късно от 1 месец след завършване на курс в ДЕО или некурсист - 125 лв.
Поправителен изпит или изпит за повишаване на оценката по чужд език до 1 месец след завършване на курс в ДЕО - 50 лв.