Чужди езици

Ново!

От новата 2016-2017 учебна година курсовете по чужди езици в ДЕО се провеждат в смесена форма на обучение: 120 часа присъствена форма, 4 часа онлайн обучение с електронни ресурси и 6 часа финален изпит.

Курсове по английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, нидерландски, турски, арабски, новогръцки, руски, сръбски и хърватски, чешки, словашки и румънски
Директни телефони: 02 872 20 41, 02 872 37 48, e-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg

Курсове за групи

Интензивност

Вид курс

Брой учебни часове

Цена (лв)

Начална дата

Крайна дата

Тест за определяне на ниво

 от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

8:00 – 13:10 ч.

130

439 6.11.2017 5.12.2017 02.11.2017
08.01.2018 06.02.2018 04.01.2018
19.02.2018 21.03.2018 14.02.2018
02.04.2018 04.05.2018 28.03.2018
 от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

18:00–21:15ч.

130

439

6.11.2017 20.12.2017 02.11.2017
19.02.2018 05.04.2018 14.02.2018
14.05.2018 28.06.2018 09.05.2018
ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК

8:00–11:20ч.
13:30–16:50ч. 18:00–21:15ч.

130

439

08.01.2018 26.03.2018 04.01.2018
02.04.2018 25.06.2018 28.03.2018
СЪБОТА и НЕДЕЛЯ

8:00 – 13:10ч.

130

439

06.01.2018 25.03.2018 04.01.2018
14.04.2018 01.07.2018 04.04.2018
СРЯДА и ПЕТЪК

8:00–11:20ч.
13:30–16:50ч.
18:00–21:15ч.

130

439

14.02.2018 08.06.2018 09.02.2018

ЦЕНИ
Таксата за обучение в сградата на ДЕО в групи от 4 до 14 души е 439 лв. за едно ниво от 130 уч. ч. (1 уч. час - 45 мин.).
 Записването става с внасяне на таксата до датата на теста за определяне на  ниво.
При записване в деня на започване на курса и след това цената е 449 лв.
В таксата за курса не е включена цената на учебниците.
Паркирането в двора на ДЕО става с пропуск, който се издава срещу заплащане.

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване

Молим клиентите, които плащат по банков път, да посетят Учебен отдел (стая 133), за да се запознаят с договора за обучение и да го подпишат.

При невъзможност да се сформира група с подходящо ниво таксата се връща в пълен размер.

Ако към началната дата на курса таксата са платили само трима курсисти, при съгласие от тяхна стана 130-часовият курс може да бъде трансформиран в курс тип „малка група“, в който учебният материал на 130-часов курс чрез по-индивудуализирана методика се преподава в рамките на 104 часа.

 

Подготовка за изпити

Английски език:
Cambridge FCE, CAE, CPE: 150 часа - 600 лв.
BUSINESS ENGLISH: 120 часа - 480 лв.
TOEFL 1: 60 часа - 240 лв.
IELTS: 150 часа - 600 лв.
Разговорен английски: 70 часа - 280 лв.
За кандидат-студенти: 200 часа
група от 6-10 души – 500 лв.; група от 5 души – 600 лв.;
група от 3-4 души – 900 лв.;
За матура по английски език: 200 ч.:
група от 6-10 души – 500 лв.; група от 5 души – 600 лв.;
група от 3-4 души – 900 лв.;
Бизнес кореспонденция: 50 часа - 200 лв.
Френски език:
TCF: 60 часа - 200 лв.
TCF Квебек: 60 часа - 200 лв.
Руски език:
ТРКИ: 30 часа - 105 лв.
Испански език:
ТРКИ: 100 часа - 400 лв.
Ново! Разговорен испански език!

Продължителност на курса 70 уч. часа, цена 280 лв.

Индивидуално обучение

Индивидуално чуждоезиково и специализирано обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО - 19 лв. (380 лв. за 20 часа)
1 уч. ч. извън сградата на ДЕО - 25 лв. (500 лв. за 20 часа)
*Минимален брой часове - 20.

Група от двама души - чуждоезиково и специализирано обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО - по 13 лв. на човек (260 лв. за 20 часа)
1 уч. ч. извън сградата на ДЕО - 16 лв. (320 лв. за 20 часа)
*Минимален брой часове - 20.

Фирмено обучение

Фирмено обучение на територията на клиента в група: от 3-ма до 12 души – 35 лв./час.

Курсове за ученици

Чужди езици за ученици- мултимедийни курсове - английски и немски:

 

Брой часове Цена лв Начална дата
За ученици от 1 до 4 клас 120 (2 модула по 60 уч. часа) 600 * 2 равни вноски по 300 лв 2.10.2017 г.
За ученици от 5 до 7 клас 130 (модул от 60 уч. часа и модул 70 уч. часа) 650 *първи модул - 300 лв и втори модул 350 лв 2.10.2017 г.

Входящият тест за определяне на ниво: 26.09.2017 г. сутрин от 10 до 11 ч. и следобед от 14 до 16 ч.

Краен срок за записване: 26.09.2017 г.

Индивидуално обучение на ученици от 1 до 7 клас - 15 лв. за учебен час

Изпит за ниво на владеене на чужд език

За курсист, полагащ изпита до 1 месец след завършване на курс в ДЕО - 50 лв.
За курсист, полагащ изпита по-късно от 1 месец след завършване на курс в ДЕО или некурсист - 125 лв.
Поправителен изпит или изпит за повишаване на оценката по чужд език до 1 месец след завършване на курс в ДЕО - 50 лв.