Напускане на общежитието

Процедура по напускане на общежитието:

  1. НАЕМАТЕЛЯТ напуска общежитието при изтичане на срока по договора (в работните дни от седмицата).
  2. Съгласно чл. 22 от общите разпоредби при възникване на нови обстоятелства, страните могат да изменят или прекратят договора. Това може да стане с писмено известие от едната страна към другата, при което наемателят може да напусне общежитието.
  3. При напускане на общежитието, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен в присъствието на домакина да издаде имуществото по опис, след което да върне ключа от стаята на администратора. Напускането е приключило и депозитът може да бъде получен обратно.

ЗАБЕЛЕЖКА*: При неспазване на тази процедура НАЕМАТЕЛЯТ се счита за самоволно напуснал и му се води наем и лихва по него до момента на откриване на отсъствието му от НАЕМОДАТЕЛЯ. Неуредените плащания могат да бъдат търсени и по съдебен ред, като срокът на давност е 3 (три) години.
ЗАБЕЛЕЖКА**: При самоволно напускане на общежитието и изоставен багаж в стаята НАЕМОДАТЕЛЯТ се разпорежда с него по своя преценка.