Напускане на общежитието

Процедура по напускане на общежитието:

  1. НАЕМАТЕЛЯТ напуска общежитието при изтичане на срока по договора (в работните дни от седмицата между 8:30 и 16:30ч.).
  2. Съгласно чл. 22 от общите разпоредби при възникване на нови обстоятелства, страните могат да изменят или прекратят договора. Това може да стане с писмено известие от едната страна към другата, при което наемателят може да напусне общежитието.
  3. При напускане на общежитието, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен в присъствието на домакина да издаде имуществото по опис, след което да върне ключа от стаята на администратора. Напускането е приключило и депозитът може да бъде получен обратно.

ЗАБЕЛЕЖКА*: При неспазване на тази процедура НАЕМАТЕЛЯТ се счита за самоволно напуснал и му се води наем и лихва по него до момента на откриване на отсъствието му от НАЕМОДАТЕЛЯ. Неуредените плащания могат да бъдат търсени и по съдебен ред, като срокът на давност е 3 (три) години.
ЗАБЕЛЕЖКА**: При самоволно напускане на общежитието и изоставен багаж в стаята НАЕМОДАТЕЛЯТ се разпорежда с него по своя преценка.