Необходими документи за настаняване в общежитието

За да се ползва студентското общежитие на ДЕО-ИЧС, кандидатите трябва да представят следните документи:

  1. Уверение от ВУЗ - документ, доказващ, че кандидатът е студент - редовно обучение.
  2. Кандидат-студентите представят документ за платена такса за курсове и изпити.
  3. Подава се молба за настаняване, адресирана до директора на ДЕО-ИЧС, с прикрепеното към нея уверение или документа за платена такса за изпити.
  4. Прилагат се два броя актуални снимки - паспортен формат (30х40 mm).
  5. Медицинско свидетелство за ползване на студентско общежитие, придружено от документ, издаден от психодиспансер по местоживеене и заверен в Студентска поликлиника - кв. Дървеница, Студентски град.
  6. Документ за самоличност.
  7. Анекс към договор за летен стаж

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че не бъдат представени документите от т. 1 до т. 6, кандидатът няма право да ползва общежитието. Документите по точки 1, 2 и 3 се подават предварително за одобрение, а по точка 4, 5 и 6 - в деня на настаняването.