Настаняване в общежитието

След одобряване на молбата процедурата по настаняването се осъществява от администратора в стая № 309 на III етаж на общежитието. Самото настаняване става по следния ред:

 1. Кандидатът получава вносна бележка, с която на касата на ДЕО извършва заплащането на наема, еднократния депозит и таксата за пропуска.
 2. При извършване на заплащането касата издава съответните фактури, придружени с фискален бон за паричните стойности, обявени във вносната бележка.
 3. С фактурите кандидатът се връща при администратора, където се оформят настанителните документи.
 4. Настанителните документи са:
 5. а) 2 броя настанителни картони
  б) 3 еднообразни броя договор между кандидата, вече НАЕМАТЕЛ, и ДЕО-ИЧС като НАЕМОДАТЕЛ.
  в) медицинско свидетелство
  г) пропуск за влизане в сградата на общежитието
 6. След оформянето на документите, НАЕМАТЕЛЯТ получава ключ за стаята от администратора и в присъствието на домакина се настанява, като подписва описа на имуществото в стаята.