Курсове

СТАНДАРТЕН КУРС

Начинаещи/ Среднонапреднали/ Напреднали
Продължителност: 3 учебни седмици (петдневна учебна седмица)

На всички чужденци, които желаят да учат български език и се интересуват от българската култура, предлагаме курс по български език. Курсът включва:

 • Диагностичен входящ тест за определяне на нивото на знания по български език / не се провежда за ниво BEGINNERS /
 • 60 учебни часа практически български език , разпределени в 15 работни дни по 4 часа дневно / от 9.30 до 12.45 часа /
 • 12 часа практически занимания по фолклор (по желание), разпределени в 3 седмици по 2 дни по 2 учебни часа / вторник и четвъртък от 13 до 14.30 часа /
 • Възможност за индивидуални консултации с преподавателя по български език.
 • Финален тест (по желание) . На издържалите се издава Удостоверение за успешно положен изпит за съответното ниво.
 • Допълнителни учебни материали. Основният учебник се закупува от курсистите.
 • Административно обслужване.
 • Целодневно ползване на библиотека с безплатен Интернет.
 • Достъп до Копирен център с конкурентни цени ( копирането на учебници е нарушение на Закона за авторското право и сходните му права ).
Цена на курса: 679 лв.

Курсовете в Международната школа по български език и култура се провеждат от водещи преподаватели от Департамента за езиково обучение на Софийския университет.

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

 1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
 2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване