Курсове

СТАНДАРТЕН КУРС

Начинаещи/ Среднонапреднали/ Напреднали
Продължителност: 3 учебни седмици (петдневна учебна седмица)
Курсът в МШБЕК включва:
 • Диагностичен входящ тест за определяне на нивото на знания по български език / не се провежда за ниво BEGINNERS /
 • 60 учебни часа практически български език , разпределени в 14 работни дни по 4 часа дневно / от 9.30 до 12.45 часа /
 • 12 часа практически занимания по фолклор (по желание), разпределени в 3 седмици по 2 дни по 2 учебни часа / вторник и четвъртък от 13 до 14.30 часа /
 • Възможност за индивидуални консултации с преподавателя по български език.
 • Финален тест (по желание) . На издържалите се издава Удостоверение за успешно положен изпит за съответното ниво.
 • Учебни материали.
 • Административно обслужване.
 • Целодневно ползване на библиотека с безплатен Интернет.
 • Достъп до Копирен център с конкурентни цени ( копирането на учебници е нарушение на Закона за авторското право и сходните му права ).

ОПЦИЯ КЪМ КУРСА: Еднодневна екскурзия извън София или посещение на музей в София при наличие на желаещи .( За екскурзия извън София минимум 7 души , за посещение на музей в София минимум 5 души )
Цена на курса: 679 лв.

ДВУСЕДМИЧЕН КУРС

Начинаещи/ Среднонапреднали/ Напреднали
Продължителност: 2 учебни седмици (петдневна учебна седмица)
Курсът в МШБЕК включва:
 • Диагностичен входящ тест за определяне на нивото на знания по български език / не се провежда за ниво BEGINNERS /
 • 40 учебни часа практически български език , разпределени в 10 работни дни по 4 часа дневно / от 9.30 до 12.45 часа /
 • 12 часа практически занимания по фолклор (по желание), разпределени в 3 седмици по 2 дни по 2 учебни часа / вторник и четвъртък от 13 до 14.30 часа /
 • Възможност за индивидуални консултации с преподавателя по български език.
 • Финален тест (по желание). На издържалите се издава Удостоверение за успешно положен изпит за съответното ниво.
 • Учебни материали.
 • Административно обслужване.
 • Целодневно ползване на библиотека с безплатен Интернет.
 • Достъп до Копирен център с конкурентни цени ( копирането на учебници е нарушение на Закона за авторското право и сходните му права ).

ОПЦИЯ КЪМ КУРСА: Еднодневна екскурзия извън София или посещение на музей в София при наличие на желаещи .( За екскурзия извън София минимум 7 души , за посещение на музей в София минимум 5 души )
Цена на курса: 485 лв.

Курсовете в Международната школа по български език и култура се провеждат от водещи преподаватели от Департамента за езиково обучение на Софийския университет.

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

 1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
 2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване