За справки: Виолета Окева тeл: 02 87 10 069; desk@deo.uni-sofia.bg