Контакти


Вижте по-голяма карта

Учебен отдел:
Телефон: Факс: E-mail:
Чуждестранни студенти +359 2 871-00-69 +359 2 971-71-62 +359 2 870-53-28 office@deo.uni-sofia.bg
Български език за чужденци desk@deo.uni-sofia.bg
Английски език за деца +359 2 872-20-41 +359 2 872-37-48 +359 2 870-53-28 forlang@deo.uni-sofia.bg
Компютърни курсове
Чужди езици
Доуниверситетско обучение:
Кандидат-студенти +359 2 971-70-08 forlang@deo.uni-sofia.bg
Кандидат - гимназисти +359 2 971-70-08 forlang@deo.uni-sofia..bg
Общежитие
Администратор +359 2 971 71 63 +359 87 875 4217 jstoyanova@deo.uni-sofia.bg
Книжарница +359 2 872 34 81 в. 288, моб.:
0884 580 887,
0888 870 737 Мария Шопова
www.facebook.com/schopcom www.shopcom.bg shopcombg@gmail.com