Компютърни курсове

Курсове за начинаещи:

1.Основен курс по компютърна грамотност - 35 часа (Windows, Word, Excel, Internet):

Компютърна грамотност В сградата на ДЕО Извън сградата на ДЕО
група от 5-10 души 240 лв. 288 лв.
група от 4 души 288 лв. 345,60 лв.
група от 3 души 384 лв. 460,80 лв.
група от 2 души 576 лв. 691,20 лв.
Индивидуално обучение 26,40 лв./час 31,68 лв./час

2.Разширен курс по компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet, Access, Powerpoint

В сградата на ДЕО - 65 часа - 390 лв.

Извън сградата на ДЕО - 468 лв.

Курсове за напреднали:

модул бр. часове цена в лв.
Word 25 180
Excel 25 180
PowerPoint 15 120
Internet технологии 15 120
Любителски Web design 15 120
Динамичен Web design 55 360
MS Publisher 15 120
CorelDraw 45 300
Adobe Photoshop 45 300
AutoCAD - 2D; 5 души 15/25 120/180
AutoCAD - 3D 15 90
C++ 25 180
Visual C++ 45 300

Цените са за група от 5-10 души, когато обучението е в сградата на ДЕО:
за група от четирима души - 7,20 лв./уч.ч. на човек;
за група от трима души - 9,60 лв./уч.ч. на човек;
за група от двама души - 14,40 лв./уч.ч. на човек;
индивидуално обучение - 26,40 лв./уч.ч.;
Когато обучението е извън сградата на ДЕО, цените се умножават по коефициент 1,2 .

Професионални курсове:

модул бр. уч. часове
Web design 100
Adobe Photoshop 100
CorelDraw 100
Photoshop+CorelDraw 120

*Цената на професионалните курсове се определя според броя курсисти в групата:
3 души - 9,60 лв./уч.ч човек;
2 души 14,40 лв./уч.ч човек;
индивидуално обучение - 26,40 лв./уч.ч.


Департаментът организира и други видове курсове по взаимна договореност с клиента за вида на курса и заплащането.

ИЗПИТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ОБУЧАВАНИ В ДЕО

Цена за изпит – 48 лв.

Курсовете започват в момента, в който се формира група.

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване