TCF (Test de connaissance du français)

TCF е сертификат за владеене на френски език, признат от франкофонските университети, в европейските и международни институции, в смесени и чуждестранни фирми. Той включва четирите езикови компетенции – четене, слушане, говорене и писане. Оценките се изразяват в точки от 100 до 699, които отговарят на нивата на Общоевропейската езикова рамка ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 ).

Разновидност на TCF e TCF-Квебек. Това е сертификат за владеене на френски език, въведен през 2007 година от властите в Квебек – Канада, за нуждите на имигрантските служби.

Той се състои от 4 модула: слушане с разбиране/Comprehension orale/ (30 въпроса, продължителност 30 минути), говорене/Expression orale/ (3 елемента, продължителност 12 минути), четене с разбиране/Comprehension ecrite/(30 въпроса, продължителност 40 минути) и писане/Expression ecrite/(3 елемента, продължителност 60 минути).

Първите два модула - слушане и говорене носят съответно: за В2 - 5 точки, за С1- 6 точки и за С2- 7 точки. Нивата до В2 не носят точки.

Модулите четене и писане носят по една точка всеки.

Модулите са делими и всеки кандидат сам избира на кой модул да се яви.

Кандидатите, желаещи да се явят втори път на TCF или на TCF - Квебек, могат да направят това през една сесия (30 дни). Това важи и за всяко следващо явяване. За целта кандидатът трябва да посочи кода от предишното явяване.

Международни сертификати по френски език – TCF, TCF - Quebec
(Test de connaissance du français, Test de connaissance du francais pour l’immigration au Quebec)

Предстоящи сесии – място на провеждане Департамент за езиково обучение – ИЧС при СУ „Св. Климент Охридски”, ул. Коста Лулчев № 27, 1111 София както следва:

 

Предстоящи сесии за изпити TCF - общ и TCF - Québec 2018-2019 г.
30 октомври 2018 г. TCF - общ Записване до 4 октомври 12 ч. на обяд
31 октомври 2018 г. TCF - Québec
29 ноември 2018 г. TCF - общ Записване до 5 ноември 12 ч. на обяд
30 ноември 2018 г. TCF - Québec
13 декември 2018 г. TCF - общ Записване до 20 ноември 12 ч. на обяд
14 декември 2018 г. TCF - Québec
30 януари 2019 г. TCF - общ Записване до 04 януари 12 ч. на обяд
31 януари 2019 г. TCF - Québec
26 февруари 2019 г. TCF - общ Записване до 31 януари 12 ч. на обяд
27 февруари 2019 г. TCF - Québec
28 март 2019 г. TCF - общ Записване до 01 март 12 ч. на обяд
29 март 2019 г. TCF - Québec
24 април 2019 г. TCF - общ Записване до 28 март 12 ч. на обяд
25 април 2019 г. TCF - Québec
29 май 2019 г. TCF - общ Записване до 30 април 12 ч. на обяд
30 май 2019 г. TCF - Québec
26 юни 2019 г. TCF - общ Записване до 30 май 12 ч. на обяд
27 юни 2019 г. TCF - Québec

 

TCF – ANF / accès à la nationalité française/ : по заявка
18 работни дни преди датата на изпита

При наличие на кандидати за TCF и TCF – Québec могат да бъдат обявени и допълнителни сесии.

ВАЖНО!
От 1 август 2015 г. записването за сертификатните изпити TCF, TCF - Quebec, TCF - ANF ще става САМО по електронен път на tcf@deo.uni-sofia.bg

Внимание! TCF / TCF – Quebec

От 1-ви януари 2018 г. регистрацията за изпитите TCF / TCF - Quebec ще става без сканиране на лична карта. Кандидатите трябва да посочват в молбата си име и фамилия на латиница по лична карта и рождена дата.
Проверката на личните данни ще става на място по време на самото явяване.


Условия за записване: сканирана цветна  снимка паспортен формат (по указания по-долу образец), молба до директора на ДЕО – ИЧС за допускане до изпит с желаната с вида на изпита и желаните от кандидата елементи дата,електронен адрес / е-mail/, адрес за контакт и телефоните на кандидата, копие от банковото нареждане за превод на таксата за изпита. За кандидатите, които се явяват за втори път, между първия и втория изпит трябва да са минали 30 дни и те е необходимо да посочат кода от предишното явяване. Без значение кое поред е явяването се изпраща пълен комплект документи по изискванията. В молбата непременно да бъде посочено на кой елемент желаете да се явите. 

Таксата за изпита се плаща по банков път:  

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста
основание за плащане: за изпит TCF или TCF - Квебек   

Цените на изпитите
TCF общ задължителен 60 евро
факултативен писмен 35 евро
устен 35 евро
TCF Quebec избираеми слушане 35 евро
четене 35 евро
говорене 35 евро
писане 35 евро

Повече информация за формата на изпитите можете да намерите на:www.deo.uni-sofia.bg, и на тел. или 02 872-20-41- Румяна Джелебова
За контакти, консултации и записване по електронен път: tcf@deo.uni-sofia.bg


Допълнителни изисквания на Имигрантските служби на Квебек за формата и качеството   на снимките на кандидатите:
1/ Снимката трябва да бъде ясна, без следи от белези и сгъвания.
2/ Резолюцията на образа трябва да е най-малко 300 пиксела, формат PPP/ DPI 248x349
3/ Големината на образа/ от брадичката до челото/ трябва да заема 70-80% от снимката. Да се вижда горната част на раменете.
4/ Снимката трябва да е направена през последните 6 месеца.
5/ Тя трябва да е цветна, с ясни контури, без сенки върху лицето или  на задния план, фонът да е светъл и едноцветен /светлосин, светлосив или бял/.
6/ Брадите или други козметични детайли са допустими, ако са типични характеристики за кандидата.
7/ Лицето трябва да е открито, снимано “en face” , изражението сериозно, със затворени устни.
8/ Ако кандидатът носи очила, той не е длъжен да се снима с тях.Ако обаче, реши да се снима с тях, трябва да спази следните изисквания:

  • очилата не трябва да са с дебела рамка, с тъмни или цветни стъкла, закриващи очите.
  • лещи са допустими, ако не променят цвета на очите.  
  • слънчеви очила не са допустими.      

Курсове за подготовка  

Kурс за подготовка за TCF/TCF Qubec. Той ще се провежда всяка събота и неделя от 14-19 ч по 6 учебни часа и отговаря на новия формат на изпита.

Курсовете, организирани от ДЕО –ИЧС, подготвят за всички модули.

Цената на един курс от 40 уч.ч. е 200 лв.


TCF

ДЕО организира курсове за дистанционно обучение за международния изпит TCF – Квебек. Курсът е с продължителност 20 учебни часа и обхваща материала, необходим за подготовка на устния изпит за Квебек. Подготовката на курсистите се извършва от преподаватели, лицензирани от Международния център за педагогически изследвания в Париж. Тя се осъществява дистанционно през социалната мрежа Skype в удобно за курсистите време – от понеделник до петък от 13 ч до 18 ч, а в сряда и петък и вечерта от 18 до 21 ч. Всяко занятие е с продължителност 2 учебни часа / 90 мин./.

ДЕО организира индивидуални консултации под формата на дистанционно обучение посредством социалната мрежа SKYPE за кандидати за изпит TCF – Quebec. Цена за един учебен час – 22 лв.Желаещите трябва да представят копие от платежно нареждане и молба за броя часове които искат да осъществят на tcf@deo.uni-sofia.bg. В молбата те трябва да посочат телефони и електронен адрес за връзка.

Условията за записване са:

Заплащане на такса за 1 учебен час както следва:

  • по 22 лв. – индивидуално обучение / цена на курса 440 лв./
  • по 15 лв за група от двама души / цена на курса 300 лв на курсист /
  • по 12 лв. за група от 3 до 5 души / цена 240 лв на курсист/

Таксата се заплаща по банков път – БНБ Централно управление банков код /BIC/ BNBGBGSD сметка /IBAN/ BG52BNBG96613100174301, получате: ДЕО – СУ, основание за плащане: за дистанционно обучение TCF - Квебек

За целите на обучението курсистът/ курсистите трябва да разполагат с личен компютър, Skype и монтирана WEB – камера.

Още информация...