КЕГ

Ежегодни изпити по гръцки език за сертификат, издаден от КЕГ (Център за гръцки език), Солун, под егидата на Министерството на образованието и вероизповеданията на Република Гърция.

Изпитите за всяко ниво включват наблюдение и оценка на четири (пет) умения на кандидатите:

Обявяват изпитна сесия – 2016
за степен на владеене на гръцки език в 6 нива

Изпитни дати:
10.05.2016 / вторник/ – ниво А1 (елементарно) – за деца (8 – 12 год.),
10.05.2016 / вторник / – ниво А1 (елементарно) – за юноши и пълнолетни
10.05.2016 / вторник / – ниво А2 – основно
10.05.2016 / вторник / – ниво А2 – основно – за професионални цели
10.05.2016 /вторник/ – ниво В1 – добро
11.05.2016 /сряда/ – ниво В2 – много добро
11.05.2016 /сряда/ – ниво Г1 – отлично
12.05.2016 /четвъртък/ – ниво Г2 – езиково съвършенство
Всяко ниво включва оценяване на четири /пет/ умения на кандидатите:
1. Слушане и разбиране
2. Четене и разбиране
3. Езикови трансформации и редакции
4. Писмено изложение по дадена тема
5. Устно интервю, коментар по ежедневни теми, поведение в дадена ситуация - ролеви игри.

Важно! Умение No 3 се отнася само за нива В2, Г1, Г2.
Важно! Кандидатите за ниво А2, които посочат в молбата си – „за професионални цeли”, не полагат писмен изпит. т.е. умение 3 и 4.

Всички 6 нива са в съответствие с изискванията на Европейското законодателство и Европейската езикова рамка.
Успешно представилите се получават официална гръцка диплома.
Възможност за консултации за всички нива с преподавателите в ДЕСО за характера на нивата, изпитните теми и новите изисквания.

Заявяване на консултациите в Учебен отдел – минимум 2 учебни часа по 19 лв. на
час.
Заплащане на касата на ДЕСО по установения ред.
Предлага се общежитие към ДЕСО за кандидатите от провинцията.

Справки и регистрация: от 01.02.2016г. до 13.03.2016г., стая 133, партер, ДЕСО - ИЧС, ул. „Коста Лулчев” 27, тел.(02) 872 20 41 - /директен/, (02) 872 34 81, 82, 83 - /централа/, вътр. 242
Формулярите се получават в Учебен отдел, ст. 133
Срок за подаване на документи в ДЕО –  от 01.02.2016г. до 13.03.2016г.

Писмените работи се оценяват от гръцки екзаминатори в КЕГ. Устните изпити се документират чрез запис.

Успешно представилите се получават официална гръцка диплома за степен на владеене на гръцки език, която е валидна в целия свят за неограничен период.