Важно!

Продължаващата кризисна ситуация, несигурното развитие на третата вълна на пандемията не само в Гърция, но и в целия свят и заявената невъзможост за провеждане на изпитите по гръцки език за сертификат, издаден от КЕГ (Център за гръцки език) в голяма част от изпитните центрове по света за втора година налага преместване на изпитите от месец май през месец октомври. С предимство за нас са здравето и сигурността на кандидатите, и на провеждащите изпитите.

Новият изпитен период се определя за първата седмица на месец октомври 2021 г., от 04 до 08.10.2021 г.

За новия изпитен период има и нов срок за подаване на документи в ДЕО – 01 до 28 юни 2021 г. Тези, които вече са записани за сесията през месец май, могат де се явят през месец октомври, без да правят нищо допълнително. Сесията през месец октомври 2021 г. ще се проведе в четири, а не в 3 дни, както беше предишните години.


КЕГ

КЕГ (Център за гръцки език), Солун, под егидата на Министерството на образованието и вероизповеданията на Република Гърция
Обявява
изпитна сесия на 18, 19 и 20 май 2021г. за степен на владеене на гръцки език

Справки и регистрация: стая 133, партер, ДЕО - ИЧС, ул. „Коста Лулчев” 27, тел.(02) 872 20 41.
Формулярите се получават в Учебен отдел, ст. 133.
Срок за подаване на документи в ДЕО – 01.02.2021г. до 21.03.2021г. Писмените работи се оценяват от гръцки екзаминатори в КЕГ. Устните изпити се документират чрез запис.
Успешно представилите се получават официална гръцка диплома за степен на владеене на гръцки език, която е валидна в целия свят за неограничен период.

Ежегодни изпити по гръцки език за сертификат, издаден от КЕГ (Център за гръцки език), Солун, под егидата на Министерството на образованието и вероизповеданията на Република Гърция.

Изпитите за всяко ниво включват наблюдение и оценка на четири (пет) умения на кандидатите:


1. Слушане и разбиране
2. Четене и разбиране
3. Езикови трансформации и редакции
4. Писмено изложение по дадена тема
5. Устно интервю, коментар по ежедневни теми, поведение в дадена ситуация - ролеви игри.
Важно! Умение No 3 се отнася само за нива В2, Г1, Г2.
Важно! Кандидатите за ниво А2, които посочат в молбата си – „за професионални цeли”, не полагат писмен изпит. т.е. умение 3 и 4.

Изпитна сесия – 2021
за степен на владеене на гръцки език в 6 нива

Изпитни дати:
18.05.2021 /вторник/ – ниво А1 (елементарно) – за деца (8 – 12 год.),
18.05.2021 /вторник/ – ниво А1 (елементарно) – за юноши и пълнолетни
18.05.2021 /вторник/ – ниво А2 – основно
18.05.2021 /вторник/ – ниво А2 – основно – за професионални цели
18.05.2021 /вторник/ – ниво В1 – добро
19.05.2021 /сряда/ – ниво В2 – много добро
19.05.2021 /сряда/ – ниво Г1 – отлично
20.05.2021 /четвъртък/ – ниво Г2 – езиково съвършенство

Всички 6 нива са в съответствие с изискванията на Европейското законодателство и Европейската езикова рамка.
Успешно представилите се получават официална гръцка диплома.
Възможност за консултации за всички нива с преподавателите в ДЕО за характера на нивата, изпитните теми и новите изисквания.
Заявяване на консултациите в Учебен отдел – минимум 2 учебни часа по 22 лв. на уч.ч.
Заплащане на касата на ДЕО по установения ред.
Предлага се общежитие към ДЕО за кандидатите от провинцията.