КЕГ

КЕГ (Център за гръцки език), Солун, под егидата на Министерството на образованието и вероизповеданията на Република Гърция

Обявява
изпитна сесия за на ниво А2 – основно – за професионални цели на 12 януари 2018 г.
за степен на владеене на гръцки език

Справки и регистрация: стая 133, партер, ДЕО - ИЧС, ул. „Коста Лулчев” 27, тел.(02) 872 20 41
Формулярите се получават в Учебен отдел, ст. 133
Срок за подаване на документи в ДЕО – от 20.11.2017г. до 10.12.2017г. Писмените работи се оценяват от гръцки екзаминатори в КЕГ. Устните изпити се документират чрез запис.
Успешно представилите се получават официална гръцка диплома за степен на владеене на гръцки език, която е валидна в целия свят за неограничен период.

Изпитна дата:
12.01.2018 / петък/ – ниво А2 – основно – за професионални цели
Нивото включва оценяване натри умения на кандидатите:
1. Слушане и разбиране
2. Четене и разбиране
3. Устно интервю, коментар по ежедневни теми, поведение в дадена ситуация - ролеви игри.

Успешно представилите се получават официална гръцка диплома.
Възможност за консултации за всички нива с преподавателите в ДЕО за характера на нивата, изпитните теми и новите изисквания.

Заявяване на консултациите в Учебен отдел – минимум 2 учебни часа по 19 лв. на
час.
Заплащане на касата на ДЕО по установения ред.
Предлага се общежитие към ДЕО за кандидатите от провинцията.