ECPE, ECCE, BCCE

BCCE - Basic Communication Certificate in English

  Basic Communication Certificate in English е изпит, който е подходящ за юноши и възрастни, които желаят да получат официален сертификат, доказващ, че притежателят му може да общува на английски език на ниво B1 според Общата европейска езикова рамка. Насочен е към всички онези, които биха искали да демонстрират, че могат успешно да се справят в определен кръг от комуникативни ситуации, но все още не са готови да положат изпит на по-високо ниво, какъвто е, например, изпитът Examination for the Certificate of Competency in English на Мичиганския университет.

ECCE - The Examination for the Certificate of Competency in English

 • Международно признат сертификат за средно ниво на владеене на езика
 • Без срок на валидност
 • Съответства на ниво B2 от общоевропейската езикова рамка
 • Две изпитни сесии: през май и декември
 • Изпитът е разработен и оценяван от Института по английски език към Мичиганския университет
 • Тества четирите основни умения: четене, писане, слушане и говорене
 • Комуникативен подход

ALCE - EAdvanced Level Certificate in English

  Advanced Level Certificate in English е изпит, който доказва, че притежателят му може да обущва на английски език на ниво C1 според Общата европейска езикова рамка в академична или работна среда. Нивото на изпита е приблизително между Examination for the Certificate of Competency in English и Examination for the Certificate of Proficiency in English на Мичиганския университет. ALCE е подходящ за кандидати, които имат нужда от доказателство за владеене на английски език на високо ниво с цел кариерно развитие или за да продължат обучението си в англоезични колежи и университети.

ECPE - The Examination for the Certificate of Proficiency in English

 • Международно признат сертификат за професионално ниво на владеене на езика
 • Без срок на валидност
 • Съответства на ниво C2 от общоевропейската езикова рамка
 • Тест - юни и ноември
 • Изпитът е разработен и оценяван от Института по английски език към Мичиганския университет
 • Тества четирите основни умения: четене, писане, слушане и говорене

Още информация.....