Администрация

Директор проф. д-р Светозара Халачева E-mail: director@deo.uni-sofia.bg тел: +35928720733

Катедра Ръководител
Български език и специализирано обучение доц. д-р Милена Велева
Център за изучаване на чужди езици ст. преп. Радостина Кисьова

Реклама

Виолета Халачева

e-mail: vdhalachev@uni-sofia.bg

тел.: +359 2 872 05 29

Общежитие

Администратор: Юлия Стоянова

e-mail: jstoyanova@deo.uni-sofia.bg

тел.: +359 2 971 71 63 и +359 87 875 4217