Международна школа по български език и култура

Международната школа по български език и култура наследява съществувалата до 2000 г. Лятна школа по български език, която има десетгодишна история. Поради повишения интерес към нея, Школата разширява дейността си, за да осигури възможност за целогодишно изучаване на български език и българска култура.

Курсът, който се предлага на участниците е триседмичен. Групите се формират според степента на владеене на езика – начинаещи (подгрупа 1, 2, 3), среднонапреднали (подгрупа 1, 2, 3), напреднали (подгрупа 1, 2, 3).

Програмата включва четири часа практически български език на ден. Два пъти седмично, във вторник и четвъртък, за всички желаещи са предвидени български народни танци и песни. На напредналите в изучаването на езика, по техен избор, се предлагат лекции по българска история и фолклор, както и специализирани семинари по съвременен български език, старобългарски език и компаративна лингвистика.

В първия ден на всяка сесия от 9 ч. се провежда диагностичен тест за определяне на нивото. Резултатите се обявяват веднага и заниманията започват. В този ден програмата включва само практически български за всички.

Курсът завършва с финален тест (по желание). Успешно положилите тест, получават сертфикат, който се отнася само за постигнати постижения по практически български език.

Заплащането става при записването или най-късно в деня на започването на курса.

На разположение на участниците има общежитие срещу допълнително заплащане. Желаещите да ползват общежитие посочват това в регистрационния формуляр.