Новини

2017-11-15

ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР

img

Департамент за езиково обучение подарява ваучер за езиков курс по чужд език с 40 лв. отстъпка на записалите се в периода 01.12.2017 г.-20.12.2017 г. Курсовете стартират през месец януари 2018.

2017-11-14

Испански език

Продължава записването за курс по испански език – ниво В2, вечер от 18:00 до 20:30, 2 пъти седмично - вторник и четвъртък.
За информация: 02 872 20 41; 02 872 37 48
2017-11-13

КЕГ

КЕГ (Център за гръцки език), Солун, под егидата на Министерството на образованието и вероизповеданията на Република Гърция

Обявява
изпитна сесия за на ниво А2 – основно – за професионални цели на 12 януари 2018 г.
за степен на владеене на гръцки език

Справки и регистрация: стая 133, партер, ДЕО - ИЧС, ул. „Коста Лулчев” 27, тел.(02) 872 20 41
Формулярите се получават в Учебен отдел, ст. 133
Срок за подаване на документи в ДЕО – от 20.11.2017г. до 10.12.2017г.
2017-11-09

Курсове по руски език нивa А1, А2 и В2

Продължава записването за курс по руски език:
 • Съботно-неделен - ниво А1.
 • Вечерен 2 пъти седмично - ниво А2.
 • Вечерен 2 пъти седмично - ниво В2.
Таксата 439 лв – за записване стая 133 (І етаж, коридорът в ляво) от 8-17 часа.
За информация - 02 872 37 48 или 02 872 20 41
2017-11-06

На 27 ноември 2017 г. започва поредната сесия в Международната школа по български език и култура

На всички чужденци, които желаят да учат български език и се интересуват от българската култура, предлагаме: Курсът в МШБЕК включва:
 • Диагностичен входящ тест за определяне на нивото на знания по български език
 • 60 учебни часа практически български език
 • 12 часа практически занимания по фолклор (по желание)/
 • Възможност за индивидуални консултации с преподавателя по български език.
 • Финален тест (по желание) . На издържалите се издава Удостоверение за успешно положен изпит за съответното ниво.
 • Учебни материали.
 • Административно обслужване.
 • Целодневно ползване на библиотека с безплатен Интернет.
 • Достъп до Копирен център с конкурентни цени ( копирането на учебници е нарушение на Закона за авторското право и сходните му права ).

Следваща сесия: 8.01.2018 г.

За справки: тeл: 02 87 10 069; desk@deo.uni-sofia.bg Координатор: Владимир Томов, vlatom@abv.bg

APPLICATION FORM

2017-11-03

Курсове по чужди езици в ДЕО

img

На 8.01.2018 започват интензивни курсове по чужди езици в ДЕО.

Повече информация

Телефон за справки: 02 872-20-41

2017-11-02

Предстоящи сесии за Международни сертификати по френски език – TCF, TCF - Quebec през 2018 г.

Обявени са датите за изпити за Международни сертификати по френски език – TCF, TCF - Quebec през 2018 г. Може да ги намерите тук.
2017-10-30

Kурс за подготовка за TCF/TCF Qubec

На 9 декември от 14 часа ще започне нов курс за подготовка за TCF/TCF Qubec. Той ще се провежда всяка събота и неделя от 14-17 ч, по 5 учебни часа.

ДЕО организира курсове за дистанционно обучение за международния изпит TCF – Квебек. Курсът е с продължителност 20 учебни часа и обхваща материала, необходим за подготовка на устния изпит за Квебек. Подготовката на курсистите се извършва от преподаватели, лицензирани от Международния център за педагогически изследвания в Париж. Тя се осъществява дистанционно през социалната мрежа Skype в удобно за курсистите време – от понеделник до петък от 13 ч до 18 ч, а в сряда и петък и вечерта от 18 до 21 ч.

ДЕО организира и индивидуални консултации под формата на дистанционно обучение посредством социалната мрежа SKYPE за кандидати за изпит TCF – Quebec.
2017-10-27

TCF

Обявени са датите за предстоящите сесии за Международната школа по български език и култура през 2018 г.

Повече информация

2017-10-12

Предстоящи сесии за Международни сертификати по френски език – TCF, TCF - Quebec през 2017 г.

Предстоящи сесии за изпити TCF - общ и TCF - Québec
29 ноември 2017 г. TCF - общ Записване до 2 ноември 12 ч. на обяд
30 ноември 2017 г. TCF - Québec
14 декември 2017 г. TCF - общ Записване до 17 ноември 12 ч. на обяд
15 декември 2017 г. TCF - Québec
2017-09-19

Годишник на Департамента за езиково обучение

Департаментът за езиково обучение - ИЧС при Софийския университет "Св. Климент Охридски" набира статии за том 21 на своя годишник. Статиите могат да бъдат изпращани на e-mail адреси: marinova@deo.uni-sofia.bg или да бъдат предадени на електронен носител в стая 318. Крайният срок е 20 ноември 2017 г.
Тук ще намерите шаблон за Вашите разработки, предназначени за годишника.

2017-09-15

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

 1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
 2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване.

2017-07-18

Kурсове за кандидат - гимназисти и кандидат - студенти

Започна записването за ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 5 ДО 12 КЛАС за учебната 2017/2018 г.: по математика, български език и литература, английски език, физика, география, информатика и информационни технологии.

Повече информация кандидат - гимназисти

Повече информация кандидат - студенти

2017-07-04

Ново! Ново! Ново!

img

2017-07-03

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

img През месец септември ще започнат курсовете по английски и немски език за деца за учебната 2017/2018 година.

Повече информация