Новини

2017-09-19

Годишник на Департамента за езиково обучение

Департаментът за езиково обучение - ИЧС при Софийския университет "Св. Климент Охридски" набира статии за том 21 на своя годишник. Статиите могат да бъдат изпращани на e-mail адреси: marinova@deo.uni-sofia.bg или да бъдат предадени на електронен носител в стая 318. Крайният срок е 20 ноември 2017 г.
Тук ще намерите шаблон за Вашите разработки, предназначени за годишника.

2017-09-12

Kурс за подготовка за TCF/TCF Qubec

На 30 септември от 14 часа ще започне нов курс за подготовка за TCF/TCF Qubec. Той ще се провежда всяка събота и неделя от 14-17 ч, по 5 учебни часа.

2017-09-11

На 9 октомври 2017 г. започва поредната сесия в Международната школа по български език и култура

На всички чужденци, които желаят да учат български език и се интересуват от българската култура, предлагаме: Курсът в МШБЕК включва:
 • Диагностичен входящ тест за определяне на нивото на знания по български език
 • 60 учебни часа практически български език
 • 12 часа практически занимания по фолклор (по желание)/
 • Възможност за индивидуални консултации с преподавателя по български език.
 • Финален тест (по желание) . На издържалите се издава Удостоверение за успешно положен изпит за съответното ниво.
 • Учебни материали.
 • Административно обслужване.
 • Целодневно ползване на библиотека с безплатен Интернет.
 • Достъп до Копирен център с конкурентни цени ( копирането на учебници е нарушение на Закона за авторското право и сходните му права ).

Следваща сесия: 6.11.2017 г.

За справки: тeл: 02 87 10 069; desk@deo.uni-sofia.bg Координатор: Владимир Томов, vlatom@abv.bg

APPLICATION FORM

2017-08-11

Курсове по чужди езици в ДЕО

img

На 25.09.2017 започват интензивни курсове по чужди езици в ДЕО.

Повече информация

Телефон за справки: 02 872-20-41

2017-07-18

Kурсове за кандидат - гимназисти и кандидат - студенти

Започна записването за ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 5 ДО 12 КЛАС за учебната 2017/2018 г.: по математика, български език и литература, английски език, физика, география, информатика и информационни технологии.

Повече информация кандидат - гимназисти

Повече информация кандидат - студенти

2017-07-12

Предстоящи сесии за Международни сертификати по френски език – TCF, TCF - Quebec през 2017 г.

Предстоящи сесии за изпити TCF - общ и TCF - Québec
септември 2017 г. няма да се провежда TCF - общ
септември 2017 г.няма да се провежда TCF - Québec
26 октомври 2017 г. TCF - общ Записване до 30 септември 12 ч. на обяд
27 октомври 2017 г. TCF - Québec
29 ноември 2017 г. TCF - общ Записване до 2 ноември 12 ч. на обяд
30 ноември 2017 г. TCF - Québec
2017-07-04

Ново! Ново! Ново!

img

2017-07-03

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

img През месец септември ще започнат курсовете по английски и немски език за деца за учебната 2017/2018 година.

Повече информация

2017-05-22

ДЕО ПРОВЕДЕ ПЪРВИТЕ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИ ОТ ЧИКАГО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАТА ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ

От април, 2017г. българският език е включен в Програмата за двуезичност на щата Илинойс, САЩ. Провеждането на изпитите на учениците от българските неделни училища е възложено на Департамента за езиково обучение при СУ „Св.Климент Охридски”.
На 20 май, 2017г. бяха проведени дистанционно и първите изпити за владеене на български език по Общата европейска езикова рамка на ученици от Чикаго.
Резултатите от изпита ще бъдат вписани в дипломите на учениците, което ще им бъде изключително полезно при кандидатстване в университети, както и за намиране на работа в държавната администрация.
2017-05-18

Общежитие на ДЕО

Общежитието на Департамента за езиково обучение разполага със свободни стаи. Те могат да бъдат предоставени на студенти от всички ВУ в гр. София при следните условия: 165 лв. на месец за едно легло в стая с 2 легла и 310 лв. за ползване на самостоятелна стая.

Цените включват наем за стаята, разходите за отопление, електричество, вода и смяна на бельо.

Адрес: ул. “Коста Лулчев” 27

Телефон: 029717163, 028705358

2017-05-15

Дистанционен изпит по български език

Сертифициране по Общата европейска езикова рамка на знанията и уменията по български език на учениците от българските неделни училища в САЩ. Таксата за онлайн изпита е 135 щатски долара.

Повече информация

За справки: тeл: 02 87 10 069; desk@deo.uni-sofia.bg

2017-04-15

Важно за кандидат-студентите

За класирането на кандидат-студентите за специалностите в Стопански факултет на СУ се приемат и сертификатите за чужд език издадени от ДЕО на СУ за ниво на владеене на B2 по Общата европейска референтна рамка (английски език, немски език или френски език).
2017-03-15

НОВО!

Дистанционно обучение по английски език

За първи път в ДЕО предлагаме дистанционно обучение по английски език.

Повече информация


2017-02-22

Ново! Разговорен испански език!

Продължителност на курса 70 уч. часа, цена 280 лв.
2016-04-15

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

 1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
 2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ "Св. Климент Охридски" - партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване.